Przejdź do treści
Lotnisko Babice - EPBC
Źródło artykułu

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów na EPBC już z nowym Dyrektorem Centrum Usług Logistycznych

W dniu 1 marca 2011 roku, na lotnisku Warszawa Babice, odbyła się coroczna Konferencja Bezpieczeństwa Lotów.

Spotkanie otworzył Dyrektor Lotniska Zbigniew Mrozek. Przywitał wszystkich przybyłych, a szczególnie: Andrzeja Lipnickiego dyrektora CUL (Centrum Usług Logistycznych), Grzegorza Kruszyńskiego Prezesa ULC oraz gości z PAŻP z Panem Romanem Afekiem na czele.

Następnie głos zabrał dyrektor Centrum Usług Lotniczych (CUL) Andrzej Lipnicki. Zakomunikował, że został wybrany w drodze konkursu rozpisanego przez Komendanta Głównego. "Najważniejszą zmianą formalną - wobec dotychczasowego Zakładu Budżetowego MSWiA Warszawa Babice - jest nadanie CUL osobowości prawnej i wpisanie organizacji do KRS. Dzięki temu Centrum może prowadzić działania biznesowe, zaciągać zobowiązania oraz podpisywać umowy. Centrum Usług Logistycznych stworzono aby świadczyło usługi na rzecz MSWiA i Policji, zarządzało ośrodkami wczasowymi, hotelami resortu i lotniskiem Babice. W planach jest instalacja stacji benzynowych, stacji serwisowych na potrzeby MSWiA, usługi turystyczne i transportowe (w tym lotnicze). Priorytetem działalności zarządzającego lotniskiem, jest bezpieczeństwo operacji lotniczych poprzez inwestowanie w rozwój lotniska i jego infrastrukturę np. w nowe oświetlenie oraz lepsze systemy łączności" powiedział Andrzej Lipnicki. 

Dyrektor CUL, Andrzej Lipnicki podkreślił, że dotychczasowy czas nie został zmarnowany dzięki zaangażowaniu dyrektora Zbigniewa Mrozka i jego pracowników. Zapowiedział powstanie 5-7 letniego planu rozwoju lotniska, oraz zakomunikował konieczność pozyskania środków finansowych. Liczy tutaj na na współpracę z biznesem, lokalną władzą i samorządem. Jednym z elementów ma być ścisła współpraca z ULC, w tym również w zakresie rejestracji lotniska. Podkreślił dużą życzliwość i zrozumienie z jakim się spotkał podczas rozmowy z Ministrem MSWiA i jego osobistym zainteresowaniu sprawami EPBC. Na koniec poprosił o wyrozumiałość na początku funkcjonowania Jego urzędu.

Przypis redakcji: Dyrektor lotniska Babice, Zbigniew Mrozek podlega bezpośrednio Dyrektorowi CUL.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński z zadowoleniem przyjął fakt powstania CUL i zakończenie "stanu zawieszenia" instytucji zarządzającej lotniskiem Babice. Powrócił do tematu studium ryzyka eksploatacji lotniska Babnice przeprowadzonego zgodnie z zaleceniami ICAO, w którym aktywnie uczestniczyło środowisko lotnicze. Zapewnił, że ULC nie będzie podejmował żadnych działań administracyjnych związanych z opublikowaniem studium ryzyka. W opinii Prezesa ULC, przeprowadzone działania są pionierskie na terenie Polski i w przyszłości takie postępowanie będzie powielone na innych lotniskach. Studium zostanie wykorzystane w Programie Bezpieczeństwa Lotniska, a program przekazany zarządzającemu lotniskiem i wszystkim użytkownikom. Użytkownik będzie mógł dostosować program do własnych potrzeb poprzez jego rozszerzenie. Nadmienił, że nigdy nie można mówić o zerowym poziomie ryzyka ale postępowanie nasze musi być skierowane na jego minimalizację. Pochwala systematyczność postępowania zarządzającego lotniskiem w zakresie kształtowania bezpieczeństwa wykonywanych operacji. Perspektywa Euro 2012 wymusi przyjęcie wysokich standardów bezpieczeństwa wykonywanych lotów. Jeżeli poziom bezpieczeństwa będzie zachowywany, to ULC nie będzie ingerował poprzez tworzenie nowych przepisów. Zapewnił o daleko idącej współpracy w zakresie rejestracji lotniska.

Henryk Karaś Specjalista d.s. Jakości i Bezpieczeństwa Lotniczego lotniska Babice wygłosił referat na temat: "Ocena oraz analiza bezpieczeństwa lotów w realizacji zadań operacyjnych, szkoleniowych i usługowych na lotnisku "Warszawa Babice" w 2010 roku."

W 2010 roku wykonano 27695 operacji lotniczych (start i lądowanie - liczone są jako jedna operacja lotnicza).
W ubiegłym roku odnotowano: 30 zdarzeń lotniczych, 7 poważnych incydentów i 30 incydentów. Następnie omówił szczegółowo wybrane zdarzenia lotnicze i incydenty w tym:
- z zimy ubiegłego roku dwa przypadki wypadnięcia z pasa samolotów Cessna 152 - przyczyna - prawdopodobnie zamarznięcie hamulców;
- zaczepienia liny wyciągarkowej na skrzydle szybowca Junior i jego twarde lądowanie;
- zbliżenie samolotu B58 z samolotem Zodiak;

Przypomniał, że w przypadku lądowania na EPWA na pasie 15, nie ma kręgu południowego.

Dodatkowo, poruszył następujące tematy:
- Poziom kierowania lotami przez Kierowników Lotów A. Warszawskiego. „Nie powinni zajmować się organizowaniem lotów dla uczniów, a jedynie kierowaniem”. Mówił o konieczności zorganizowania szkolenia dla „kierowników lotów” wszystkich ośrodków (wstępny termin 16.04.2011 godz.10.00). Dyrektor A. Warszawskiego poinformował o spotkaniach - szkoleniach Kierowników Lotów z aeroklubu przy udziale zarządzającego i LPR.
- Problem kradzieży kabli oświetlenia i dewastacji ogrodzenia lotniska

Henryk Karaś zwrócił uwagę na:
- Przestrzeganie minimalnych warunków meteo do startu i lądowania na lotnisku EPBC;
- Obowiązek zakładania kamizelek odblaskowych przez instruktorów będących przy pasie i poruszających się po lotnisku w czasie nadzorowania przez nich lotów uczniów;
- Obowiązek zgłaszania wszystkich bez wyjątku zdarzeń lotniczych i incydentów do AFIS.

Podsumowując stwierdził, że to był dobry rok ale może być jeszcze lepiej dzięki naszej wspólnej pracy.

Pan Robert Ochwat z PAŻP-u - Kierownik Zbliżania EPWA - przedstawił procedurę podejścia do pasa 15 Okęcia i wynikające z niej zagrożenia dla lotów w ATZ Babice. Następnie zapoznał zebranych z zarejestrowanymi zbliżeniami samolotów lądujących na Okęciu na pasie 15 z samolotami operującymi wokół Babic w okresie od sierpnia do grudnia 2010 roku.

Apelował o ścisłą współpracę ze służbami i między służbami ruchu lotniczego (AFIS-em i APP) oraz wymogiem przestrzegania dyscypliny wykonywania lotów przez załogi statków powietrznych.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na ograniczenie przypadkowości przylotów samolotów z poza Babic poprzez wymaganie telefonicznej wstępnej zgody zarządzającego lotniskiem przed wylotem jako dobrego zwyczaju obowiązującego nie tylko na tym lotnisku. Zapobiegnie to przylotowi pilotów nieprzygotowanych i nieznających zasad korzystania z EPBC. Postulowano o płynność i staranność prowadzenia korespondencji radiowej oraz o bardzo poważne traktowanie stanu technicznego transpondera jako podstawy prawidłowej separacji wysokościowej.

Podczas podsumowania konferencji padły słowa: "Każde tragiczne zdarzenie w naszym ATZ i na naszym lotnisku to "woda na młyn" przeciwników latania na EPBC - musimy sobie zdawać z tego sprawę i zapobiegać w każdy możliwy sposób".

Spotkanie zakończył Dyrektor CUL dziękując za przybycie i deklarując duże zaangażowanie Centrum w sprawy lotniska Babice.

Notatkę sporządził Grzegorz Skomorowski
 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony