Rozporządzenia o ograniczeniach i zakazach powyżej i poniżej 3 miesięcy wchodzące w życie z dniem 2 lipca 2019

Lotnicze akty prawne

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2019 r. pod poz. 619 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni.

Rozporządzenie określa:
1) strukturę polskiej przestrzeni powietrznej dostępnej dla żeglugi powietrznej z podziałem na przestrzeń kontrolowaną i przestrzeń niekontrolowaną;
2) szczegółowe warunki i sposób korzystania z przestrzeni powietrznej przez wszystkich jej użytkowników.

Podzielone ono zostało na następujące rozdziały:

  • Przepisy ogólne
  • Rozdział 2 - struktura przestrzeni powietrznej dostępnej dla żeglugi powietrznej
  • Rozdział 3 - korzystanie z przestrzeni powietrznej
  • Rozdział 4 - korzystanie z przestrzeni powietrznej przez statki powietrzne z przyznanym statusem
  • Rozdział 5 - przepisy przejściowe i końcowe

Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2019 r. pod poz. 618 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2019 r. pod poz. 617 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 2019.23 zostały opublikowane wytyczne nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zalecanych sposobów monitorowania terenu w granicach powierzchni ograniczających przeszkody pod względem obecności przeszkód lotniczych i innych zagrożeń dla statków powietrznych (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus