Innowacyjna metoda sterowania statkiem powietrznym - inż. Edward Margański (film)

Innowacyjna metoda sterowania statkiem powietrznym - inż. Edward Margański

Niniejszy film jest podsumowaniem wielu lat przemyśleń i doświadczeń zawodowych mgra inż. Edwarda Margańskiego. Pierwsze parędziesiąt lat to mniej, lub bardziej „uczesane” pomysły i koncepcje, lecz również budowa i badania modeli latających oraz tych do badań w tunelach aerodynamicznych. Ten etap to działalność hobbystyczna realizowana przy udziale licznych zaangażowanych współpracowników.

Na pewnym jednak etapie należy pomysły weryfikować w pełnej skali. Stąd też ostatnie lata to projektowanie, budowa i próby latającego samolotu z pilotem na pokładzie a więc z wszystkimi konsekwencjami stąd wynikającymi. Etap ten realizowany więc był przy wykorzystaniu pomocy publicznej (program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”) przy ścisłej współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum” w Katowicach.

Zakończenie wstępnego programu prób (o czym niniejszy film) jest okazją do pytania: Co dalej? Czy wykazanie, że nowa metoda działa i przynosi duże efekty wystarczy do tego aby liczyć na jej mniej, lub bardziej szerokie zastosowanie?

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus