Działalność lotniska Babice zachowana w dotychczasowej formule? Stanowisko MSWiA w sprawie...

Lotnisko Warszawa-Babice, fot. lotniska.dlapilota.pl

Od dłuższego już czasu trwa spór odnośnie funckjonowania lotniska Warszawa Babice. Władze dzielnicy i aktywiści postulowali o zawieszenie lotów komercyjnych i szkoleniowych z EPBC, skarżąc się na hałas emitowany przez statki powietrzne. Jednak środowisko lotnicze broni obiektu i walczy o zachowanie jego dotychczasowej formuły, powołując się na strategiczne znaczenie dla całej branży lotniczej, w tym Aeroklubu Warszawskiego, licznych ośrodków szkoleniowych, a także policji i LPR, które na Babicach posiadają swoje bazy.

7 maja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystosowało odpowiedź na petycję Łukasza Filipka dotyczącą nieograniczania działalności i rozwoju lotniska Warszawa-Babice. Dokument został podpisany przez Zastępcę Dyrektora Biura Ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Annę Wilanek-Kińską, która uzasadnia w piśmie, iż „Lotnisko Warszawa-Babice stanowi ważny obiekt dla wielu działań podejmowanych przez Policję. (…) Z udzielonych wyjaśnień wynika, że na dzień dzisiejszy DPP MSWiA nie posiada informacji na temat prowadzonych lub planowanych działań mających na celu ograniczenie działalności lub rozwoju lotniska Warszawa-Babice.”

Pełna treść dokumentu:


Batalię odnośnie ograniczenia lub nawet zakończenia działalności lotniska Warszawa Babice, największego obiektu general aviation w Polsce, toczą założyciele profilu "Ciche Niebo Nad Warszawa" na portalu Facebook. W sierpniu zeszłego roku wnioskowali oni nawet o zbadanie gleby wokół lotniska, argumentując, iż: "Lotnisko Babice emituje nie tylko hałas i najwyższa pora, żeby organy ochrony środowiska zbadały wpływ ołowiu z paliwa awionetek kręcących kółka nad naszymi głowami”.

Profil „Ciche Niebo Nad Warszawa" na portalu Facebook (LINK)


Petycja do Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Zagranicznych i Administracji została złożona 7 sierpnia 2018 r. i do chwili obecnej została podpisana przez 1788 osób (stan na 13 maja br.). Pełną jej treść publikujemy poniżej.


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sz. P. Joachim Brudziński
 
Petycja w sprawie nieograniczania działalności i rozwoju lotniska Babice.  
Szanowny Panie Ministrze            

My, niżej podpisani, przedstawiciele środowiska lotniczego, sympatycy lotnictwa a także mieszkańcy Warszawy zwracamy się z prośbą do Szanownego Pana Ministra o nieograniczanie działalności i rozwoju warszawskiego lotniska Babice.               

W ostatnim czasie nasiliły się działania mające na celu doprowadzenie do zminimalizowania działalności oraz w konsekwencji zamknięcia lotniska. Są one powodowane rzekomą uciążliwością jego aktywności dla okolicznych mieszkańców. Głównie chodzi o hałas generowany przez samoloty. Fakty jednak przeczą takiej ocenie. Lotnisko posiada wypracowany system ograniczenia hałasu jaki mógłby być dotkliwy dla społeczności lokalnej. Wprowadzone są godzinowe ograniczenia w funkcjonowaniu lotniska (6-22), krąg nadlotniskowy przeprowadzony jest w taki sposób aby nie było ruchu nad gęsto zaludnionymi obszarami, a wszystkie korzystające z lotniska statki powietrzne spełniają normy hałasu narzucone odpowiednimi przepisami. Spełnianie wyżej wymienionych ograniczeń jest potwierdzone poprzez wielokrotnie wykonywane profesjonalne pomiary hałasu, które powtarzane są cyklicznie.                

Przeprowadzane kilkukrotnie wśród mieszkańców Bielan i Bemowa badania statystyczne w formie ankiet oraz dyskusje z nimi potwierdzają, że dla inicjatywy ograniczenia działalności lotniska nie ma poparcia społecznego. Przykładem może być jedna z ankiet opublikowana na portalu społecznościowym Facebook w grupie mieszkańców Bielan „Warszawskie Bielany” gdzie aż 86% respondentów odpowiedziało przecząco na pytanie „czy przeszkadzają Ci samoloty przelatujące nad Bielanami?”.                

Należy podkreślić, że lotnisko Babice ma długoletnią historię i tradycję w rozwoju polskiego lotnictwa. Wychowało się na nim wiele pokoleń pilotów. Pełni funkcję wychowawczą dla lotniczej młodzieży, szkoleniową dla przyszłych pilotów, treningową dla aktywnych i chcących podnosić swoje kwalifikacje.               

Nie wolno zapominać także o gospodarczym znaczeniu lotniska Babice. Funkcjonuje na nim kilkadziesiąt związanych z lotnictwem (oraz innymi branżami gospodarki) firm. Kilkanaście szkół lotniczych szkoli kandydatów na pilotów z całego świata. Powodem wyboru przez nich szkolenia w Polsce jest w dużej mierze znakomite położenie lotniska, możliwości zakwaterowania i skomunikowanie ze światem Warszawy. Lotnisko Babice jest także siedzibą kilku służb użyteczności publicznej takich jak Policja, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna. Lotnisko Babice nie ma dla siebie i swojej działalności alternatywy w bezpośrednim sąsiedztwie i okolicy. Ewentualne zatem jego zamknięcie czy ograniczenie działalności spowodowałoby de fakto likwidację lotniskowych firm przynoszących przecież także spore przychody do budżetu państwa i miasta.

Nie bez znaczenia jest także fakt pełnienia przez lotnisko Babice, jako dużej niezabudowanej powierzchni, funkcji korytarza napowietrzającego miasto Warszawa. Ma to olbrzymi wpływ na skuteczną walkę ze smogiem a ewentualne zabudowanie tej powierzchni pogłębiłoby kłopoty Warszawy z jakością powietrza.                

Biorąc pod uwagę powyższe ponawiamy prośbę do Pana Ministra wyrażoną w temacie tej petycji. Obawiamy się, że agresywne działania skierowane przeciwko lotnisku, błędnie interpretowane jako prowadzone dla dobra mieszkańców a w rzeczywistości inspirowane przez środowisko deweloperów patrzących łakomym okiem na atrakcyjny inwestycyjnie teren, mogą doprowadzić w przyszłości do likwidacji tej wspaniałej świątyni i kolebki lotnictwa polskiego. Byłaby to wielka strata dla całego środowiska lotniczego jak również dla polskiej gospodarki.

Petycję można podpisać tutaj (LINK)


Czytaj również:
Program ochrony środowiska ograniczy działalność lotniska Babice? (aktualizacja)
Przeciwnicy EPBC wnoszą o zbadanie gleby wokół lotniska na zawartość ołowiu

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus