Program ochrony środowiska ograniczy działalność lotniska Babice? (aktualizacja)

Mapa akustyczna m. Warszawy

Jak informuje Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Tomasz Mencina, został uchwalony program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy.

Obejmuje on ograniczenie ruchu lotniczego nad Bielanami i zobowiązuje zarządzającego lotniskiem  Warszawa-Babice do:

  • stosowania procedur antyhałasowych, opisanych w Instrukcji Operacyjnej Lotniska Warszawa–Babice
  • ograniczenia liczby lotów szkolnych, a docelowo ich likwidacji
  • ograniczenia do minimum lotów po kręgu, a docelowo ich likwidacji
  • zwiększenia liczby punktów ciągłego monitorowania hałasu lotniczego w rejonie zabudowy chronionej
  • optymalizacji profili startów i lądowań z wykorzystaniem większych pułapów lotu nad zabudową mieszkaniową
  • opracowania procedury i lokalizacji samolotów i śmigłowców podczas wykonywania operacji lotniczych
  • wprowadzenia obowiązkowego stosowania transpondera w celu identyfikacji toru lotu każdego statku powietrznego w rejonie lotniska

Na swoim profilu na portalu Facebook (LINK), Burmistrz argumentuje, iż przyjęcie programu to odpowiedź na prośby i apele mieszkańców, zaniepokojonych stosowaniem paliwa ołowiowego przez maszyny operujące na tym lotnisku i hałasem lotniczym nad Bielanami.


Warszawscy Radni byli w tej kwestii niemal jednomyślni - oddali 55 głosów ZA, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Znowelizowany Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy (druk 2336) dostępny jest tutaj (LINK)
.
Jak informują Władze Dzielnicy Żoliborz, wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców dzielnicy Żoliborz, od dawna zajmowały się tym tematem. Rada Dzielnicy Żoliborz na ostatniej sesji przed wakacyjną przerwą podjęła stanowisko, w którym m.in. stwierdziła konieczność podjęcia niezwłocznych i stanowczych działań, mających na celu likwidację znaczących uciążliwości dla mieszkańców dzielnicy Żoliborz związanych z hałasem generowanym przez samoloty korzystające z lotniska Warszawa - Babice oraz postulowała ograniczenie ruchu lotniczego na lotnisku Warszawa-Babice, poprzez kategoryczne wykluczenie z korzystania z obiektu ruchu samolotów cywilnych, a pozostawienie jedynie lotnictwa służb publicznych.

Stanowisko Rady Dzielnicy Żoliborz (LINK)


Jak podaje Ciche Niebo Nad Warszawą (LINK):

"(...) Komisja Ochrony Środowiska Rady Warszawy i przedstawiciele największych klubów zwracali uwagę, że największym problemem okazał się hałas lotniczy z Lotniska Babice, a zapisy Programu w tej kwestii stanowią kompromis, wypracowany w porozumieniu ze stroną społeczną.

Radni podziękowali mieszkańcom, biorącym udział w konsultacjach oraz wysyłającym maile z poparciem dla programu, a także Stowarzyszeniu Ciche Niebo nad Warszawą oraz BOŚ za prace nad udoskonaleniem programu. Zwracano uwagę, że nowy POŚPH ma bardziej stanowcze zapisy niż jego poprzednik, niemniej wypracowano rozwiązania kompromisowe. (...)".


Polecamy zapoznanie się z mapą akustyczną miasta Warszawy:Całość dostępna jest tutaj (LINK)

Z mapy można wywnioskować, iż  poziom halasu generowanego przez samoloty jest niższy od ruchu drogowego o 10 db.


Czy to zapowiedź końca lotniska Babice, jakie znamy?


Czytaj również:
Przeciwnicy EPBC wnoszą o zbadanie gleby wokół lotniska na zawartość ołowiu 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus