Dane Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej – sprawdź, który przedmiot sprawia najwięcej trudności

ULC LKE statystyki (dlapilota.pl)

Urząd Lotnictwa Cywilnego udostępnił statystyki Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej (LKE) dotyczące egzaminów teoretycznych do poszczególnych licencji lotniczych w podziale na liczbę osób, które podjęły dany egzamin i liczbę osób, które go zaliczyły. Dane pochodzą z okresu styczeń - październik 2014 r.

Zaprezentowane informacje pozwalają na identyfikację przedmiotów z którymi kandydaci do zdobycia licencji lotniczych (zarówno personelu lotniczego, jak i służb naziemnych) miały najwięcej problemów. I tak np. można zaobserwować, iż w przypadku licencji PPL(A) najwięcej trudności sprawił przedmiot Prawo Lotnicze, którego w przedstawionym okresie nie zaliczyło 18 % zdających, a najmniej Łączność, którą zdało 99,5% podchodzących do egzaminu.

Z kolei, osoby zdające egzaminy do licencji ATPL (A) miały największą trudność z przedmiotem Zasady Lotu (samoloty) - egzamin nie zaliczało prawie 16% zdających. Z drugiej strony najmniej problemów sprawiła Łączność VFR, którą zdało prawie 98% podchodzących. Można też zaobserwować, iż w przypadku licencji zawodowych odsetek niezdanych egzaminów w stosunku do liczby podchodzących do niego osób, był mniejszy niż w przypadku licencji prywatnych.

Oprócz tych najpopularniejszych, w zestawieniu znajdują się m.in. dane dotyczące licencji mechaników, kontrolerów ruchu lotniczego, dyspozytorów lotniczych czy też pilotów balonu wolnego.

Opracowano na podstawie danych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus