Apel o pomoc dla powodzian z okolic Żaru

Fala powodziowa

Na stronie internetowej Górskiej Szkoły Szybowcowej z Żaru, pojawił się apel o pomoc dla mieszkańców okolicznych miejscowości, poszkodowanych w powodzi, która nawiedziła południowe rejony Polski. Żywiołem zostały dotknięte m.in. osoby, które od lat wspierały lotników z miejscowego ośrodka i dzięki wysiłkom których mógł on funkcjonować i się rozrastać.

Zlokalizowana na górze Żar szkoła, rozpoczęła działalność w latach międzywojennych, kiedy to właśnie okoliczni mieszkańcy w największym stopniu przyczynili się do jej rozwoju, utrzymania i rozbudowy niezbędnej infrastruktury. Przez następne lata dzięki ich pracy i dostarczanym materiałom budowlanym powstawały kolejne budynki i całe zaplecze funkcjonującego do dzisiaj ośrodka.

Środowisko lotnicze w geście solidarności z lokalną społecznością i chcąc wesprzeć wszystkich, którzy zostali dotknięci żywiołem organizuje zbiórkę pieniędzy, które zostaną przekazane potrzebującym. Środki finansowe można wpłacać na konto GSS Żar, nr 69 1240 4881 1111 0010 2777 6619 (z dopiskiem  POMOC DLA POWODZIAN).

Szczegóły dostępne na stronie Górskiej Szkoły Szybowcowej.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus