W 2020 r. w Chinach powstało kolejne 50 lotnisk GA

Pas startowy lotniska, fot. Airport Technology

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego Chin (CAAC), liczba certyfikowanych lotnisk lotnictwa ogólnego w tym kraju wzrosła w sierpniu 2020 r. do 299 z 246 odnotowanych rok wcześniej. Nowe obiekty powstały po kilku latach inwestycji w infrastrukturę. Warto podkreślić, że w 2017 r.  w Państwie Środka działało tylko 76 certyfikowanych lotnisk GA, a kolejnych 76 lotnisk zorientowanych na GA w momencie zbierania danych znajdowało się w fazie budowy.

Spośród 299 certyfikowanych lotnisk GA 111 znalazło się na liście heliportów, a jedno zostało sklasyfikowane jako „lotnisko wodne”. Z pozostałych obiektów 63% posiada pas startowy o długości od 400 do 800 m, 23% między 800 a 1200 m, a 5% między 1200-1600 m. Tylko 6% certyfikowanych lotnisk GA w Chinach posiada pasy startowe dłuższe niż 1600 m, podczas gdy 8% krótsze niż 400 m.

Asian Sky Group (ASG) informuje, że do sierpnia 2020 r. 110 portów lotniczych w Chinach zostało sklasyfikowanych jako lotniska GA klasy A, zdefiniowane jako otwarte dla wszystkich zainteresowanych ich użytkowaniem i skąd można wykonywać komercyjne operacje pasażerskie. Zgłoszono też 189 portów lotniczych GA klasy B, które nie są publicznie dostępne i skąd nie mogą być wykonywane komercyjne loty pasażerskie. Licząc 189 niecertyfikowanych lotnisk wymienionych przez CAAC i ASG, oczekuje się, że Chiny osiągną poziom odniesienia określony w 13. planie pięcioletnim, który zakładał do końca 2020 r. powstanie 500 operacyjnych lotnisk GA.

Źródło: AVweb
comments powered by Disqus