Pomimo pandemii sektor GA w Chinach wciąż się rozwija

Samoloty GA w Chinach, fot. China.org

Według danych opublikowanych przez Asian Sky Group (ASG) oraz Civil Aviation Administration of China (CAAC), sektor lotnictwa ogólnego w Chinach wzrósł o w tym roku o 4 %. Liczba działalności opartych na GA zwiększyła się z 426 zarejestrowanych na koniec 2019 r. do 443 w sierpniu 2020 r. Jednak w bieżącym roku nastąpił również wzrost liczby zamkniętych firm, z których 27 zaprzestało działalności do sierpnia, przewyższając całkowitą liczbę odnotowaną w tym zakresie w 2019 r.

Regionalni eksperci podkreślają, że polityka rządu mająca na celu zwiększenie inwestycji w infrastrukturę lotniczą, promowanie wykorzystania przestrzeni powietrznej na małych wysokościach oraz reforma zarządzania znacząco pomogły w rozwoju GA w Państwie Środka. Po znacznym spadku związanym z COVID-19 w lutym i marcu, liczba wylatanych godzin w segmencie GA wzrosła w czerwcu, lipcu i sierpniu i wyniosła nawet więcej niż w tym samym okresie w 2019 r. Jednak pomimo tych wzrostów, szacunki pokazują, że całkowita liczba wylatanych godzin w 2020 r. w Chinach ma być o około 3 procent niższa niż rok wcześniej.

Kraj ten odnotował również powolny wzrost floty lotnictwa ogólnego. Z danych ASG i CAAC wynika, że w sierpniu 2020 r. w kraju było użytkowanych 2930 samolotów lotnictwa ogólnego - co stanowi wzrost o 6% w stosunku do 2019 r., przy czym około 50% z nich stanowiły samoloty turbośmigłowe i tłokowe, 37% śmigłowce, 11% odrzutowce biznesowe, a 2 % zalicza się do kategorii „Inne”. Ogólnie liczba samolotów GA i firm tego sektora w Chinach stale rośnie od 2014 r., ale tempo wzrostu spowolniło po osiągnięciu szczytu w latach 2017-2018.
 

Źródło: AVweb
comments powered by Disqus