NATO (NSPA) zamawia dodatkowy samolot A330 MRTT

A330 MRTT, fot. Airbus

Airbus otrzymał wiążące zamówienie na wielozadaniowy samolot transportowo-tankujący A330 MRTT od OCCAR, europejskiej organizacji zarządzającej programami zbrojeniowymi. Zamówienie, które OCCAR złożyła w imieniu NATO Support & Procurement Agency (NSPA), jest następstwem decyzji Luksemburga o maksymalizacji udziału w programie wielonarodowej floty MRTT (Multinational MRTT Fleet - MMF) przy znacznym wzroście z 200 do 1200 zakontraktowanych godzin lotu.

Zakup dodatkowego samolotu następuje w drodze częściowego wykorzystania opcji na trzy maszyny pierwotnie zawartej w umowie dostawy A330 MRTT dla MMF. Po jego dostawie flota wielonarodowej jednostki zwiększy się do dziewięciu A330 MRTT. Samolot zostanie skonfigurowany do zadań latającej cysterny, transportu pasażerów i ładunku oraz ewakuacji medycznej.

Nowe zamówienie następuje tuż po dostawie pierwszych dwóch A330 MRTT, przeprowadzeniu szkoleń użytkowników oraz rozpoczęciu działań operacyjnych przez wielonarodową jednostkę lotniczą. Dodatkowe samoloty zapewnią większą dostępność floty MMF, umożliwiając innym krajom NATO zaspokojenie potrzeb w dziedzinie tankowania w powietrzu, transportu strategicznego i ewakuacji medycznej.

Program MMF jest finansowany przez Holandię, Luksemburg, Norwegię, Niemcy, Belgię i Czechy, mające wyłączne prawo do korzystania ze statków powietrznych należących do NATO w ramach umowy dzielenia się zasobami, co stanowi doskonały przykład europejskiej współpracy obronnej. Europejska Agencja Obrony (EDA) zainicjowała program MMF w 2012 r. jako agent wykonawczy kontraktu OCCAR zarządza fazą zakupu sprzętu latającego i naziemnego w imieniu NSPA. Po przejęciu samolotów i urządzeń obsługowych NSPA będzie odpowiedzialna za dalsze pełne zarządzanie cyklem eksploatacji floty MMF.

 
Airbus połączył w A330 MRTT zaawansowaną technologię tankowca nowej generacji z doświadczeniami operacyjnymi zebranymi podczas ponad 200 000 godzin eksploatacji maszyn tego typu. Samoloty A330 MRTT są interoperacyjne z samolotami-odbiorcami paliwa na całym świecie i oferują prawdziwie wielozadaniowe możliwości, co udowodniły podczas misji MEDEVAC i zadań transportowych związanych z pandemią COVID-19.

Źródło: Airbus
comments powered by Disqus