Airbus: Komunikat dot. zamówień, dostaw oraz dostosowania tempa produkcji samolotów

Rodzina samolotów pasażerskich Airbus w locie (fot. airbus.com)

Firma Airbus opublikowała komunikat o zamówieniach i dostawach samolotów komercyjnych w marcu oraz dostosowaniu tempa produkcji do sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19.

Po mocnych wynikach produkcyjnych i sprzedażowych odnotowanych na początku roku firma Airbus obniża obecnie tempo wytwarzania samolotów, aby dostosować się do nowej sytuacji rynkowej, spowodowanej pandemią koronawirusa.

W I kwartale 2020 r. Airbus odnotował 290 zamówień netto na samoloty komercyjne i dostarczył klientom 122 maszyny. W tym okresie wyprodukowano kolejnych 60 samolotów, co świadczy o solidnym potencjale przemysłowym firmy. Pozostają one jednak niedostarczone ze względu na rozwój pandemii COVID-19. W marcu Airbus dostarczył 36 samolotów różnych rodzin, w porównaniu z 55 przekazanymi klientom w lutym br. Wynik ten odzwierciedla prośby użytkowników o odroczenie dostaw, a także inne czynniki związane z trwającą pandemią.

Średnie tempo produkcji na najbliższe miesiące zostało ustalone następująco:
● 40  samolotów A320 miesięcznie,
● 2 samoloty A330 miesięcznie,
● 6 samolotów A350 miesięcznie.

Powyższe liczby oznaczają zmniejszenie tempa wytwarzania samolotów o około jedną trzecią w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii. Dzięki dostosowaniu tempa montażu maszyn Airbus zachowuje zdolność do zaspokajania potrzeb klientów, jednocześnie chroniąc swoje zdolności do dalszego dostosowywania do kierunku ewolucji globalnego rynku.

Airbus współpracuje z partnerami społecznymi na rzecz określenia najbardziej odpowiednich środków społecznych, pozwalających dostosować się do nowej i zmieniającej się sytuacji. Firma zajmuje się również krótkoterminowym planem zapewnienia dostępności do środków pieniężnych, a także analizuje strukturę kosztów ponoszonych długoterminowo.

„Wpływ tej pandemii jest bezprecedensowy. Dla Airbusa priorytetami są obecnie ochrona pracowników i wspieranie walki z wirusem. Jesteśmy w stałym dialogu z klientami i partnerami w łańcuchu dostaw, ponieważ wszyscy razem przeżywamy te trudne czasy”, powiedział Guillaume Faury, prezes Airbusa. „Linie lotnicze odczuwają mocno skutki ograniczeń spowodowanych epidemią COVID-19. Stale dostosowujemy naszą produkcję do bieżącej sytuacji i pracujemy nad operacyjnymi i finansowymi środkami łagodzącymi, aby sprostać nowej rzeczywistości”.

Podejmując działania na rzecz walki z COVID-19, Airbus szeroko konsultował się z partnerami społecznymi, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. Zamierzony cel firma osiągnęła dzięki wdrożeniu nowych rygorystycznych standardów pracy i procesów produkcyjnych. Airbus przyczynia się również do produkcji, pozyskiwania i transportu sprzętu medycznego, w tym masek i respiratorów, wspierając służbę ochrony zdrowia.

Źródło: Airbus
comments powered by Disqus