Bardzo ważne informacje dla widzów AIR SHOW 2017

Air Show Radom 2017 (fot. airshow.wp.mil.pl)

Bardzo ważne informacje dla widzów AIR SHOW 2017. Wstęp na teren Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2017 będzie się odbywać na podstawie bezpłatnych kart wstępu w godzinach 08:00–19:00.

Służby porządkowe i informacyjne mają prawo do legitymowania, oraz przeglądania zawartości bagaży. Wejście bez karty na teren Pokazów przysługuje dzieciom do lat 6, a po okazaniu legitymacji: kombatantom wojennym, weteranom poszkodowanym misji zagranicznych Wojska Polskiego umundurowanym żołnierzom służby czynnej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej.

Na teren Pokazów zabrania się wnoszenia:

  • Alkoholu, środków odurzających, psychoaktywnych lub innych podobnie działających.
  • Materiałów niebezpiecznych, takich jak: broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały łatwopalne.
  • Pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych o pojemności powyżej 0,5 litra.
  • Kasków, parasoli o ostrym zakończeniu.
  • Balonów oraz zabawek lub innych przedmiotów, które w sposób niekontrolowany mogą poruszać się w przestrzeni powietrznej.
  • Wskaźników laserowych.
  • Bezzałogowych statków powietrznych lub dronów.
  • Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących.

Na teren Pokazów zabrania się wprowadzania wszelkich pojazdów oraz zwierząt.

Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających psychoaktywnych lub innych podobnie działających, nie zostaną wpuszczone na teren lotniska. Osoby zakłócające porządek publiczny, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem będą zmuszone do opuszczenie terenu Pokazów.

W trakcie pokazów na lotnisku nie będzie prowadzona sprzedaż alkoholu, a palenie tytoniu będzie dopuszczalne tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych. Sugerujemy aby widzowie, szczególnie dzieci, używali  ochronników słuchu.

Więcej informacji na temat Air Show 2017 dostępnych jest na stronie www.airshow.wp.mil.pl

 

Źródło: Air Show
comments powered by Disqus