Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 222, MIL AIP AIRAC AMDT 114, VFR AIP AIRAC AMDT 124

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 222, MIL AIP AIRAC AMDT 114, VFR AIP AIRAC AMDT 124.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 222
Obowiązuje od / Effective from 02 JAN 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

-wprowadzenie odstępstw od zaleceń ICAO Doc 10066 – Zarządzanie Informacją Lotniczą;
-publikacja wykazu dni wolnych od pracy w 2020 roku;
-aktualizacja informacji o wschodach i zachodach słońca;
-zmiany edytorskie.

ENR:
-wprowadzenie informacji o konfiguracji znaku identyfikacyjnego statku powietrznego w transponderze/FMS;
-aktualizacja informacji o strefach TRA 03, 69;
-wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Barwice, Gradowo, Przykona, Rybice, Staw, Sucharzewo, Warszawa;
-usunięcie informacji o przeszkodach lotniczych: Kolnowice, Kukinka, Płock;
-zmiany edytorskie.

AD:
-aktualizacja wykazu lotnisk i lądowisk;
-aktualizacja informacji o lotniskach:
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) - aktualizacja wykazu przeszkód lotniskowych;
Kraków-Balice (EPKK) - zmiana deklinacji magnetycznej i kierunków magnetycznych;
Warszawa/Modlin (EPMO) - zmiana pokrycia operacyjnego DME MOL;
Poznań/Krzesiny (EPKS) - aktualizacja AMA;
Łódź (EPLL) - aktualizacja AMA;
Mirosławiec (EPMI) - APN/TWY/RWY, procedura OVERHEAD PATTERN, operacje UAV;
-zmiany edytorskie.

SUP 01/20 (AD 2 EPGD)

Obowiązuje od / Effective from02 JAN 2020
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD)

SUP 02/20 (AD 2 EPWA)

Obowiązuje od / Effective from02 JAN 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 03/20 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from20 JAN 202
SKOKI SPADOCHRONOWE W FIR EDMM I FIR EPWW(ZGORZELEC)


MIL AIP AIRAC AMDT 114
Obowiązuje od / Effective from 02 JAN 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

-aktualizacja wykazu świąt państwowych i dni wolnych od pracy;
-aktualizacja tabel wschodu i zachodu słońca;
- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
-aktualizacja informacji o strefach EPTR 03, 69;
- zmiana częstotliwości LUBIN RADIO 122,400 MHz na122,405 MHz;
- zmiana częstotliwości ŻAR RADIO 122,800 MHz na122,805 MHz;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotnisku MIROSŁAWIEC(EPMI): APN/TWY/RWY, procedura OVERHEADPATTERN, operacje UAV;
- zmiany edytorskie

MIL SUP 01/20 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from20 JAN 2020
SKOKI SPADOCHRONOWE W FIR EDMM I FIREPWW (ZGORZELEC)

MIL SUP 02/20 (MIL AD 4 EPDA)

Obowiązuje od / Effective from02 JAN 2020
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU DARŁOWO (EPDA)


VFR AIP AIRAC AMDT 124
Obowiązuje od / Effective from 02 JAN 2020

VFR GEN:

- publikacja wykazu dni wolnych od pracy w 2020 roku;
- aktualizacja informacji o wschodach i zachodach słońca;
- zmiany edytorskie.

VFR ENR:

- aktualizacja stref ATZ EPLU i ATZ EPZR;
- aktualizacja informacji o TRA 03, 69;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- wycofanie z publikacji AIP VFR informacji i map dotyczących lotniska Chrcynno k/Nasielska (EPNC);
-zmiana częstotliwości na lotniskach: Lubin (EPLU),Żar k/Żywca (EPZR);-
- aktualizacja informacji o lotnisku Żerniki (EPZE): meteo,FREQ, punkty VFR, zasady wlotu w MCTR, procedury RCF;
- aktualizacja mapy lotniska dla lotnisk: Lubin (EPLU),Kąkolewo (EPPG),Żerniki (EPZE),Żar k/Żywca (EPZR);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk: Lubin (EPLU), Żerniki (EPZE), Żar k/Żywca (EPZR);
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotniska Kraków -Balice (EPKK);
- zmiany edytorskie.

VFR SUP 01/20 (VFR AD 4 EPGD)
Obowiązuje od / Effective from02 JAN 2020
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU GDAŃSK IM.LECHA WAŁĘSY (EPGD)

VFR SUP 02/20 (VFR AD 4 EPRP)
Obowiązuje od / Effective from02 JAN 2020
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA DROGI STARTOWEJ NA LOTNISKU PIASTÓWK/RADOMIA (EPRP)

VFR SUP 03/20 (VFR AD 4 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from02 JAN 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE WREJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE(EPWA)

VFR SUP 04/20 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from20 JAN 2020
SKOKI SPADOCHRONOWE W FIR EDMM I FIREPWW (ZGORZELEC)

VFR SUP 05/20 (VFR AD 4 EPEL)

Obowiązuje od / Effective from02 JAN 2020
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA TRAWIASTEJ DROGI STARTOWEJ 08/26 ORAZ ZMIANA DEKLAROWANYCH DŁUGOŚCI DROGISTARTOWEJ 10/28 NA LOTNISKU ELBLĄG (EPEL)

VFR SUP 06/20 (VFR AD 4 EPJG)
Obowiązuje od / Effective from02 JAN 2020
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA TRAWIASTYCH DRÓG STARTOWYCH 04/22 ORAZ 12/30 NALOTNISKU JELENIA GÓRA (EPJG)

VFR SUP 07/20 (VFR AD 4 EPLS)
Obowiązuje od / Effective from02 JAN 2020
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA DRÓG STARTOWYCH 06L/24R, 15L/33R ORAZ 15R/33L NALOTNISKU STRZYŻEWICE K/LESZNA (EPLS)

VFR SUP 08/20 (VFR AD 4 EPNT)

Obowiązuje od / Effective from02 JAN 2020
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA DROGI STARTOWEJ 02/20 NA LOTNISKU NOWY TARG (EPNT)

VFR SUP 09/20 (VFR AD 4 EPOD)

Obowiązuje od / Effective from02 JAN 2020
ZMIANA DEKLAROWANYCH DŁUGOŚCI DRÓG STARTOWYCH NA LOTNISKU DAJTKI K/OLSZTYNA (EPOD)

VFR SUP 10/20 (VFR AD 4 EPKM)

Obowiązuje od / Effective from02 JAN 2020
CZASOWE WYSTĘPOWANIE PRZESZKÓD LOTNICZYCH W POWIERZCHNI POZIOMEJ WEWNĘTRZNEJ NA LOTNISKU KATOWICE MUCHOWIEC (EPKM)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus