Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 221, MIL AIP AIRAC AMDT 113, VFR AIP AIRAC AMDT 123

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 221, MIL AIP AIRAC AMDT 113, VFR AIP AIRAC AMDT 123.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 221

Obwiązuje od / Effective from 05 DEC 2019

ZAWARTOSĆ ZMIANY:

GEN:
- wprowadzenie nowych wskaźników lokalizacji dla lądowisk:
MazuryHelipad (EPGH), Kościeleczki (EPMK), Świdnica-Krzczonów (EPSS);
- zmiany edytorskie.

ENR:
- aktualizacja informacji dotyczącej służb i procedur dozorowania ATS;
- wprowadzenie nowej drogi lotniczej Y218;
- wprowadzenie dwukierunkowości w segmencie drogi lotniczej L735;
- korekta informacji dotyczącej ograniczeń wykonywania lotów w strefach ograniczonych;
- wprowadzenie informacji dotyczących lotów bezzałogowych statków powietrznych (UAV);
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Czarne, Dworszowice, Dzielice, Gąsiorowice, Główczyce, Gorzupia, Gronajny, Karnice II, Kraskowo, Krzanowice, Radachów, Starza, Wyczechowo;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja odstępstw DAAD dla lotniska Łódź (EPLL);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Bydgoszcz (EPBY) - godziny pracy zarządzającego, temperatura odniesienia;
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) - aktualizacja mapy lotniska, map parkowania statków powietrznych;
Łódź (EPLL) - wprowadzenie procedur przy ograniczonej widzialności; Łódź (EPLL)
Mińsk Mazowiecki (EPMM) - TWY, deklarowane długości dla procedur „intersection take-off”, ograniczenia w kołowaniu;
Rzeszów-Jasionka (EPRZ) - wprowadzenie automatycznego systemu dokowania (A-VDGS);
Olsztyn-Mazury (EPSY) - godziny pracy: zarządzającego, służb medycznych i sanitarnych, biura meteorologicznego, służb ruchu lotniczego, tankowania, obsługi, odladzania;
Chopina w Warszawie (EPWA) - stanowiska postojowe, mapy: lotniska, naziemnego ruchu lotniczego, parkowania/dokowania statków powietrznych;
Zielona Góra-Babimost (EPZG) - światła WIG-WAG;
- zmiany edytorskie.


SUP 128/19 (AD 2 EPGD)
Obowiązuje od / Effective from 05 DEC 2019
PROCEDURY PODCZAS ODLADZANIA – SEZON ZIMA 2019/2020 NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD)

SUP 129/19 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 05 DEC 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)


MIL AIP AIRAC AMDT 113

Obwiązuje od / Effective from 05 DEC 2019

ZAWARTOSĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- wprowadzenie pomocy nawigacyjnej TACAN TIR;
- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- zmiana częstotliwości PIASTÓW RADIO 122,900 MHz na 122,905 MHz;
- korekta informacji dotyczącej ograniczeń wykonywania lotów w strefach ograniczonych;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
INOWROCŁAW (EPIN): wprowadzenie procedur opartych o TACAN;
MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM): TWY, deklarowane długości dla procedur „intersection take-off”, ograniczenia w kołowaniu;
- zmiany edytorskie
VFR AIP AIRAC AMDT 123
Obwiązuje od / Effective from 05 DEC 2019.


VFR AIP AIRAC AMDT 123

ZAWARTOSĆ ZMIANY:


VFR GEN:

- aktualizacja wykazu skrótów;
- wycofanie rozdziału o opłatach za korzystanie z lotnisk/lądowisk oraz lotnisk dla śmigłowców;
- zmiany edytorskie.
.
VFR ENR:
- korekta informacji dotyczącej ograniczeń wykonywania lotow w strefach ograniczonych;
- aktualizacja strefy ATZ EPRP;
- wprowadzenie informacji dotyczących lotów bezzałogowych statków powietrznych UAV;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:

- aktualizacja informacji o lotniskach:
Warszawa - Babice (EPBC) – ostrzeżenia nawigacyjne, ograniczenie hałasu,
Bydgoszcz (EPBY) - godziny pracy Zarządzającego,
Giże (EPGY) - częstotliwość,
Piastów k/Radomia (EPRP) - częstotliwość, wymiary RWYs,
Kruszyn k/Włocławka (EPWK) - dane kontaktowe, tankowanie, meteo, nowe RWY, punkty VFR, trasy dolotowe/odlotowe, AD ELEV, deklinacja magnetyczna;
- aktualizacja mapy lotniska dla lotnisk:
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD),
Piastów k/Radomia (EPRP),
Kruszyn k/Włocławka (EPWK);
aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk i lądowisk:
Warszawa - Babice (EPBC),
Lubin (EPLU),
Mielec (EPML),
Przasnysz (EPPZ),
Piastów k/Radomia (EPRP),
Kruszyn k/Włocławka (EPWK);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk i lądowisk:
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD),
Lublin (EPLB),
Radawiec k/Lublina (EPLR),
Piastów k/Radomia (EPRP),
Świdnik k/Lublina (EPSL),
Świdnik (EPSW),
Kruszyn k/Włocławka (EPWK);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 180/19 (VFR AD 4 EPGD)
Obowiązuje od / Effective from 05 DEC 2019
PROCEDURY PODCZAS ODLADZANIA – SEZON ZIMA 2019/2020 NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD)

VFR SUP 181/19 (VFR AD 4 EPWA)

Obowiązuje od / Effective from 05 DEC 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

VFR SUP 182/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 05 DEC 2019
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (UAV BVLOS) – RUDZINIEC/SŁAWKÓW

VFR SUP 183/19 (VFR AD 4 EPWK)
Obowiązuje od / Effective from 05 DEC 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA RWY 17/35 ORAZ RWY 19/01 NA LOTNISKU KRUSZYN K/WŁOCŁAWKA (EPWK)

VFR SUP 184/19 (VFR AD 4 EPRP)
Obowiązuje od / Effective from 05 DEC 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA DROGI STARTOWEJ NA LOTNISKU PIASTÓW K/RADOMIA (EPRP)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus