Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 156, MIL AIRAC AMDT 048, VFR AIRAC AMDT 058

AIP - książka

7 października br., ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 156, MIL AIP AIRAC AMDT 048, VFR AIP AIRAC AMDT 058.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

AIP AIRAC AMDT 156
Obowiązuje od 13 NOV 2014


1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:
- aktualizacja informacji o lotniskowych biurach meteorologicznych;
- aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych;
- aktualizacja mapy Regiony nastawiania wysokościomierzy;
- wprowadzenie informacji o opłatach obowiązujących na lotnisku RADOM (EPRA);
- zmiany edytorskie.

ENR:
- zmiana częstotliwości APP POZNAŃ NORTH;
- zmiana granic sektorów A, B i C TMA POZNAŃ SOUTH;
- zmiana nazwy sektora D na F oraz F na G TMA POZNAŃ SOUTH;
- wprowadzenie nowego sektora D TMA POZNAŃ SOUTH;
- wprowadzenie TSA 40, TSA 41, TSA 42, TSA 43, TSA 45 i TSA 46;
- likwidacja TFR 02 i TFR 13;
- zmiana granic poziomych i pionowych TFR 01, TFR 10 i TFR 11;
- likwidacja TRA 39 i TRA 42;
- zmiana granic pionowych TRA 12, TRA 15C;
- usunięcie dróg lotniczych: T268 i Y225;
- wprowadzenie nowych dróg lotniczych: Q800, T240, Y41, Z131, Z212, Z349, Z419, Z493;
- zmiany w drogach lotniczych: L621, L856, L980, L981, L983, L996, L999, M66, M70, M743, M863, M984, N133, N191, N744, N869, N871, N983, P31, P96, P193, P733, P861, Q99, Q316, T174, T205, T266, T270, T670, T707, T709, T710, T720, T738, Z95, Z136, Z169, Z348;
- usunięcie znaczących punktów nawigacyjnych: ADMIB, ADNON, ATKOS, ELPER, GUDVU, IBEBI, IBNOT, IDAVU, IDOBA, NENRU, NOTPU, NUPLU, OGIBI, OLGOK, ORVAD, RASPI, ROTPA, TUSKO, VAGUK;
- wprowadzenie nowych znaczących punktów nawigacyjnych: BABOT, BANUB, BILRA, ENUBU, EVMIL, INVAX, IRBOS, IRLUN, NEGUV, NETAB, NIVNO, OGDAV, OSLOG, OVBOR, POLON, RILAB, SUMAM, VAGNI, VAGON;
- aktualizacja informacji dotyczących procedur operacyjnych związanych z wykorzystaniem GNSS;
- wycofanie informacji o przeszkodzie lotniczej Dębowa Łąka;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Jędrychowo, Głuchów, Wydartowo;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Blizenko, Bobrowo, Ełk, Golska Huta, Orla, Rudno, Wrocław, Zaskocz, Złotów;
- wprowadzenie rejonów działalności lotniczej: Binowo, Borsk, Chłapowo, Dąbrowa Górnicza, Debrzno, Gdynia Orłowo, Inowrocław, Leszno, Mirosławice, Nowe Marzy, Nowe nad Wisłą, Parski, Poddąbie, Szymanów, Trzęsacz;
- aktualizacja mapy sektorów ACC - drogi nawigacji obszarowej; - ACC Sectors
- aktualizacja map obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO;
- aktualizacja map rejonów działalności lotniczej;
- aktualizacja mapy stref czasowo wydzielonych (TSA)/stref czasowo rezerwowanych (TRA)/tras dolotowych do stref (TFR);
- aktualizacja map minimalnych wysokości bezwzględnych dozorowania ATC: TMA KRAKÓW i TMA POZNAŃ;
- zmiany edytorskie.

AD:

- zmiana nośności RWY na lotnisku BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY);
- aktualizacja informacji o deklinacji magnetycznej dla lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK);
- wprowadzenie instrumentalnych procedur podejścia do lądowania LNAV/VNAV (APV Baro-VNAV) oraz LPV (SBAS APV 1) dla lotniska KATOWICE/Pyrzowice (EPKT);
- aktualizacja informacji o urządzeniach handlingowych na lotnisku ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL);
- aktualizacja informacji o agentach handlingowych na lotnisku RZESZÓW/Jasionka (EPRZ);
- aktualizacja zapisów dotyczących procedur lotu IFR na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR);
- wprowadzenie oraz modernizacja procedur podejścia do lądowania dla lotniska WROCŁAW/Strachowice (EPWR);
- wprowadzenie nowych instrumentalnych standardowych odlotów (SID) i dolotów (STAR) dla lotniska WROCŁAW/Strachowice (EPWR);
- zmiany edytorskie.


SUP 72/14 (AD 2 EPLL)
Obowiązuje od  13 NOV 2014
LĄDOWANIE STATKÓW POWIETRZNYCH KODU A NA KIERUNKU RWY 07L NA LOTNISKU  ŁÓDŹ/LUBLINEK (EPLL)

SUP 73/14 (ENR 5)
Obowiązuje od  13 NOV 2014
SKOKI SPADOCHRONOWE - KIKITY (EPKI)

SUP 74/14 (AD 2 EPLL)
Obowiązuje od  13 NOV 2014
ZMIANA WYSOKOŚCI POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ ZABUDOWY W REJONIE LOTNISKA ŁÓDŹ/LUBLINEK (EPLL)

SUP 75/14 (AD 2)
Obowiązuje od  04 DEC 2014
ZMIANY ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) NR 923/2012 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 ROKU


MIL AIP AIRAC AMDT 048
Obowiązuje od 13 NOV 2014


ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:
- aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych;
- zmiany edytorskie.
.
MIL ENR:
- zmiana częstotliwości APP POZNAŃ NORTH;
- zmiana granic sektorów A, B i C TMA POZNAŃ SOUTH;
- zmiana nazwy sektora D na F oraz F na G TMA POZNAŃ SOUTH;
- wprowadzenie nowego sektora D TMA POZNAŃ SOUTH;
- wprowadzenie TSA 40, TSA 41, TSA 42, TSA 43, TSA 45 i TSA 46;
- likwidacja TFR 02 i TFR 13;
- zmiana granic poziomych i pionowych TFR 01, TFR 10 i TFR 11;
- likwidacja TRA 39 i TRA 42;
- zmiana granic pionowych TRA 12, TRA 15C;
- usunięcie znaczących punktów meldowania OAT: ATKOS, TUSKO;
- wprowadzenie znaczących punktów meldowania OAT: ENUBU, EVMIL, INVAX, NIVNO;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- wprowadzenie procedury parkowania oraz aktualizacja procedury dla lotów IFR dla lotniska POWIDZ (EPPW)
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością dla lotniska TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM).
- zmiany edytorskie.

MIL SUP - NIL


AIP VFR AIRAC AMDT 058
Obowiązuje od  13 NOV 2014


ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:
- aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych;
- aktualizacja mapy Regiony nastawienia wysokościomierzy;
- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- wprowadzenie TSA 40, TSA 41, TSA 42, TSA 43, TSA 45 i TSA 46;
- likwidacja TFR 02 i 13;
- zmiana granic poziomych i pionowych TFR 01, TFR 10, TFR 11;
- likwidacja TRA 39 i TRA 42;
- zmiana granic pionowych TRA 12 i TRA 15 C;
- zmiana częstotliwości APP POZNAŃ NORTH;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- aktualizacja informacji o lotniskowych biurach meteorologicznych;
- aktualizacja informacji o agentach handlingowych na lotnisku RZESZÓW/Jasionka (EPRZ);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk: LEGNICA (EPLE), LUBIN (EPLU), POLSKA NOWA WIEŚ k/Opola (EPOP), SUWAŁKI (EPSU), WROCŁAW/Strachowice (EPWR), SZYMANÓW (EPWS);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 70/14 (AD 4 EPLL)
Obowiązuje od 13 NOV 2014
LĄDOWANIE STATKÓW POWIETRZNYCH KODU A NA KIERUNKU RWY 07L NA LOTNISKU ŁÓDŹ -LUBLINEK (EPLL)

VFR SUP 71/14 (ENR)
Obowiązuje od 13 NOV 2014
SKOKI SPADOCHRONOWE - KIKITY (EPKI)

VFR SUP 72/14 (AD 4 EPLL)

Obowiązuje od 13 NOV 2014
ZMIANA WYSOKOŚCI POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ ZABUDOWY W REJONIE LOTNISKA ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL)

VFR SUP 73/14 (AD 4)
Obowiązuje od 04 DEC 2014
ZMIANY ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) NR 923/2012 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 ROKU

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus