Przejdź do treści
Książka Rafała Chylińskiego „Moja pasja lotnictwo” - Tom 1
Źródło artykułu

Książka „Moja pasja lotnictwo”

9 maja br. ukazały się, nakładem Agencji Wydawniczej CB, dwa tomy książki autorstwa Rafała Chylińskiego, zatytułowanej „Moja pasja lotnictwo”, które treścią obejmują życie i działalność Tadeusza Chylińskiego dla Polskiego Lotnictwa w świetle dokumentów.

Lotnictwo było życiową pasją T.Chylińskiego i poświęcił mu się od wczesnej młodości. W latach 30.XX wieku podjął studia na kierunku lotniczym Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, ukończył kurs szybow-cowy zdobywając kat. C pilota, później podjął pracę konstruktora lotniczego w wytwórni samo-lotów DWL-RWD. Wykazał się wyjątkowymi zdolnościami i sporym talentem, ale krótki okres intensywnej, twórczej pracy T.Chylińskiego przerwała napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę  1 IX 1939 roku. Do pracy dla lotnictwa polskiego mógł powrócić dopiero w 1945 roku. W lipcu 1945 roku złożył w Ministerstwie Komunikacji projekt wstępny samolotu turystycznego C1, a na przełomie lat 1945/1946 wziął udział w konkursie na projekt jednoosobowego motoszybowca. Komisja konkursowa Ministerstwa Komunikacji za najlepszy uznała projekt motoszybowca „Pe-gaz” przedłożony przez T.Chylińskiego, ale produkcji nie podjęto.

W styczniu 1948 roku T.Chyliński podjął pracę w Instytucje Technicznym Lotnictwa (przemia-nowany 1 IV1948 r.na Główny Instytut Lotnictwa, później na Instytut Lotnictwa), gdzie przeszedł całą ścieszkę kariery zawodowej. Początkowo był pracownikiem Działu Wytrzymałościowo-Konstrukcyjnego, następnie kierownikiem tego Działu, w którego skład wchodził także Dział Badań w Locie. Później powołano go na kierownika Zakładu Płatowcowego i Zakładu Wytrzymałości Instytutu Lotnictwa. Zasadniczym tematem pracy T.Chylińskiego, a zarazem głównym dziełem jego życia było stworzenie systemu badań wytrzymałościowych sprzętu lotniczego. Pod jego kierunkiem były sprawdzane i badane niemal wszystkie konstrukcje samolotowe, śmigłowcowe i szybowcowe polskiego przemysłu lotniczego lat 50. i 60. XX wieku oraz projektowane nizbędne wyposażenie do tych badań. Pod jego kierunkiem ukształtowali się główni specjaliści Zakładu Wytrzymałości Instytutu Lotnictwa w zakresie wytrzymałości konstrukcjipłatowców.

Zebrane i opracowane przez autora materiały ukazujące drogę życiową i karierę zawodową doc. mgr inż. Tadeusza Chylińskiego, , postaci bardzo zasłużonej dla Polskiego Lotnictwa, są tak różnorodne i unikatowe, że wypełniły dwa obszerne tomy.

W tomie I przedstawiono m.in.:

 • okres studiów T.C. na kierunku lotniczym Wydz. Mechanicznego Politechniki Warszawskiej,
 • prace T.C. jako konstruktora w wytwórni lotniczej DWL-RWD w latach 1937-1939,
 • wygranie przez T.C. w 1945 r. konkursu na projekt motoszybowca,
 • zaprojektowany przez T.C. samolot turystyczny (dyspozycyjno-kurierski) "C1",
 • pierwsze lata pracy T.C. w Głównym Instytucie Lotnictwa (później Instytut Lotnictwa),
 • projekty wykonanych na zamówienie wojska powietrznych celów holowanych TC-1 i TC-2 (pocz. lat 50.) oraz Spec-3 i Spec-4 (1955 r.),
 • opracowaną przez T.C. wersję sanitarną samolotu wielozadaniowego Piper Cub,
 • zaprojektowany przez T.C.  szybowiec szkolny "Kawka",
 • próby wytrzymałościowe i statyczne samolotów, śmigłowców i szybowców w IL w latach 50.,
 • badania samolotów myśliwskich LiM-1, LiM-2, LiM-5 i LiM-6bis.

Drugi tom źródłowego opracowania ukazuje w świetle obszernego zestawu materiałów dokumentalnych drogę życiową i pracę dla Polskiego Lotnictwa doc. mgr. inż. Tadeusza Chylińskiego. Autor przedstawił w nim m.in.:

 • dorobek Zakładu Wytrzymałości i Zakładu Płatowców IL, kierowanych przez T.C. w latach 50. i 60.,
 • zaprojektowany przez T.C. turboodrzutowy samolot szkolno-treningowy AS,
 • katastrofy zakupionych przez PLL LOT samolotów pasażerskich Vickers Viscount 804,
 • zaprojektowany przez T.C. w 1964 r. samolot wielozadaniowy TC "Borsuk"|,
 • badania wytrzymałościowe i próby statyczne szybowców i samolotów (kilka wersji PZL-104 "Wilga"), prowadzone pod kierunkiem T.C. w latach 60.,
 • tajny program wojskowy krypt. "Diament" realizowany w IL w latach 60.,
 • opracowany przez T.C. w latach 1966-1967 projekt samolotu akrobacyjnego TC-A68,
 • dokumenty autorstwa T.C. ukazujące perspektywy rozwoju w latach 70. polskiego przemysłu lotniczego w ścisłym powiązaniu z przemysłem lotniczym i gospodarką Związku Sowieckiego.

Opowieść o życiu i pracy dla polskiego lotnictwa doc. T.Chylińskiego autor zilustrował kilkuset dotychczas nieznanymi zdjęciami, dużą ilością orginalnych dokumentów i innych źródłowych materiałów ikonograficznych oraz opisami wielu badań wytrzymałościowych sprzętu lotniczego przeprowadzanych w tamtych latach w Zakładzie Wytrzymałości Instytutu Lotnictwa.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony