V Wiosenny Obóz Przelotowy LUBIN 2015

V Wiosenny Obóz Przelotowy LUBIN 2015

Aeroklub Zagłębia Miedziowego  zaprasza na V Wiosenny Obóz Przelotowy LUBIN 2015 (zwany również: V WOP lub V WOP Lubin 2015), który rozpocznie się 5.06.2015 r. a zakończy 21.06.2015 r. Celem V WOP Lubin 2015 jest: doskonalenie umiejętności przelotowych, zdobywanie warunków do licencji oraz odznak, podniesienie kwalifikacji pilotów oraz trening.

Inauguracja V WOP Lubin 2015 odbędzie się 6.06.2015r. (sobota), o godz. 19:00, a oficjalne zakończenie nastąpi w dniu 20.06.2015r. (sobota), o godz. 19:00.

Organizator udostępni uczestnikom w miarę możliwości szybowce jedno i dwumiejscowe. Szybowce dwumiejscowe dostępne będą z instruktorem dla pilotów bez doświadczenia przelotowego. Z uwagi na ograniczenia sprzętowe Organizator zachęca do przybycia z własnym (lub klubowym) szybowcem. Do udziału w V WOP Lubin 2015 dopuszczone będą wszystkie typy szybowców jedno i dwumiejscowych oraz szybowce z sinikiem startowym.

Piloci przybyli z własnym sprzętem obowiązani są posiadać ważną polisę OC i NW. Piloci podpisują oświadczenie o przygotowaniu szybowca do lotów i posiadaniu kompletu wymaganych prawem i przepisami dokumentów.

W ramach zajęć dodatkowych Organizator przewiduje organizację wykładów i seminariów o tematyce lotniczej. Planowane tematy zajęć obejmować będą m.in. przygotowanie do lotów, taktykę przelotową, zarządzanie ryzykiem w czasie przelotów oraz relacje z wypraw szybowcowych. Wyjazdy do Aquaparku. Gry i zajęcia aktywizujące.

Udział w V WOP Lubin 2015 możliwy jest w dowolnie wybranym okresie trwania V WOP Lubin 2015 (uczestnik wybiera zarówno termin przyjazdu jak i czas pobytu). Warunkiem uczestnictwa w V WOP Lubin 2015 jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia uczestnictwa.

Szczegółowe informacje można znaleźć w piśmie organizacyjnym.

Źródło: Aeroklub Zagłębia Miedziowego
comments powered by Disqus