Przejdź do treści
Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Otwartej i KZS w klasie Klub A w Stalowej Woli
Źródło artykułu

Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Otwartej i KZS w klasie Klub A w Stalowej Woli

Aeroklub Stalowowolski zaprasza na Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Otwartej oraz na Krajowe Zawody Szybowcowe w klasie Klub A. Zawody odbywać się będą w dniach 15-24.05.2015r. na lotnisku w Turbi k. Stalowej Woli (EPST).

Prawo startu w zawodach mają piloci posiadający Srebrną Odznakę Szybowcową, spełniający niżej wymienione warunki minimalne:
- w SMP w klasie Otwartej: 200 godz. nalotu samodzielnego i 5000 km przelotów;
- w KZS w klasie Klub A: 150 godz. nalotu samodzielnego i 3000 km przelotów.

W SMP oraz KZS mogą startować:
a) piloci posiadający Licencję Sportową wydaną przez AP według następujących kryteriów:
    I) zdobywcy Medali w dotychczasowych SMP,
    II) zwycięzcy CZS i SzPP z sezonu 2014,
    III) piloci, którzy na LR z sezonu 2014 uzyskali nie mniej niż 800 punktów,
oraz
b) piloci posiadający Licencję Sportową wydaną przez zagraniczny NAC, którzy posiadają nie mniej niż 750 punktów w IGC Ranking List z dnia 01.03.2015 (zaakceptowanej i opublikowanej przez Komisję Szybowcową).

Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach należy dokonać do dnia 31.03.2015r. na stronie:  www.zawody2015.aeroklubstalowowolski.pl

Ze względu na ograniczenia lotniskowe maksymalna liczba zawodników biorących udział w zawodach została ustalona na 100, przy czym:
a) w SMP w klasie Otwartej ma prawo startować 50 zawodników.
b) maksymalna liczba zawodników w KZS w klasie Klub A wynosi 50 zawodników.

Kalendarium:
- Trening zawodników: 11.05 – 15.05.2015
- Termin przybycia na zawody: 15.05.2015 do godz. 20:00 (piątek)
- Weryfikacja techniczna sprzętu: 15.05.2015 w godz. 14:00 – 20:00
- Rejestracja zawodników: 15.05.2015 w godz. 14:00 – 20:00
- Odprawa inauguracyjna: 15.05.2015 godz. 20:30
- Ceremonia otwarcia zawodów: 16.05.2015 godz. 09:00 (sobota)
- Rozgrywanie konkurencji: 16.05 – 23.05.2015*
- Ceremonia oficjalnego zakończenia zawodów: 23.05.2015 godz. 20:00 (sobota)

(*) W przypadku, gdy po dniu 23.05.2015 do rozegrania zawodów w danej klasie brakować będzie jednej konkurencji, dzień 24.05.2015 będzie rezerwowym dniem rozgrywania konkurencji w tej klasie.

Więcej informacji na stronie Zawodów oraz w piśmie organizacyjnym.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony