Przejdź do treści
Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski
Źródło artykułu

Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski w Turbi

Zgodnie   z   kalendarzem   imprez   sportowych   Aeroklubu   Polskiego   na   rok   2017   w   dniach 4-9.07.2017 r. w  Aeroklubie Stalowowolskim na terenie lotniska w Turbia  k/Stalowej Woli (EPST) zostaną przeprowadzone: 60. Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Seniorów oraz 46. Samolotowe  Nawigacyjne  Mistrzostwa  Polski Juniorów.

Organizatorem  zawodów  jest  Aeroklub  Stalowowolski,  przy  współudziale  Aeroklubu  Polskiego i Komisji Samolotowej. Mistrzostwa są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Mistrzostwa wchodzą w skład Samolotowego Pucharu Polski, są kwalifikacją pilotów do Kadry Narodowej na rok 2018 oraz stanowią cykl przygotowań do imprez międzynarodowych.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez zawodnika (pilota-dowódcę): ważnej licencji pilota samolotowego lub odpowiednio świadectwa kwalifikacji, ważnych kwalifikacji do wykonywania lotów na danym statku powietrznym, ważnych badań lotniczo-lekarskich oraz aktualnych KWT i KTP. Zawodnik musi posiadać również ważną licencję sportową Aeroklubu Polskiego w sporcie sam
olotowym.

Zgłoszenia  udziału w  zawodach należy dokonać do  dnia 28.06.2017 r. Kierownikowi  zawodów  na  adres:   biuro@aeroklubstalowowolski.pl oraz koordynatorowi  ze  strony  Komisji  Samolotowej: kamil.wieczorek787@gmail.com w postaci podpisanego skanu zgłoszenia.

Wcześnie, w dniach 3-4.07.2017 r. zostanie przeprowadzone Zgrupowanie Treningowe Nawigacyjnej Kadry Narodowej.

Zapraszamy wszystkich zawodników latających precyzyjnie do startu w zawodach, a kibiców do gorącego dopingu!

Więcej informacji w pismach organizacyjnych:

 •  Pismo Organizacyjne Trening

•  Pismo-Organizacyjne SNMP

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony