Zaproszenie z okazji 100-lecia Aeroklubu Polskiego

Zaproszenie z okazji 100-lecia Aeroklubu Polskiego (fot. aeroklub-polski.pl)

W imieniu Prezesa oraz Zarządu Aeroklubu Polskiego, zapraszamy na Mszę Świętą z okazji 100-lecia Aeroklubu Polskiego – pierwsze z sześciu zaplanowanych wydarzeń w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Aeroklubu Polskiego.

Msaę Święta odbędzie się 5 maja 2019 r. o godzinie 13:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na ulicy Długiej w Warszawie.

We Mszy Świętej celebrowanej przez Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka, która odbędzie wg ceremoniału wojskowego udział wezmą: prezesi firm i instytucji sektora lotniczego, poczty sztandarowe organizacji lotniczych, kompania reprezentacyjna Sił Powietrznych, chór Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz liczni lotnicy sportowi i wojskowi w tym wielu mistrzów Europy i świata.

Obchody 100-lecia AP odbywają się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz pod patronatem Niepodległa.

Rok 2019 jest dla Aeroklubu Polskiego rokiem jubileuszowym. 100 lat temu (30 października 1919 roku) powstał on w Poznaniu stając się pierwszą instytucją formalno-prawną polskich lotników sportowych. W kwietniu 1920 roku Aeroklub Polski został członkiem Międzynarodowej Federacji Lotniczej (Federation Aeronautique Internationale – FAI). Działając w trudnych warunkach powojennych, pierwszy Aeroklub Polski zaczął ograniczać swą działalność do popularyzowania wiedzy o lotnictwie, głownie w Wielkopolsce. Po kilku miesiącach istnienia Aeroklub ten zaniechał swej działalności i przerwał kontakty w FAI. W czerwcu 1920 roku stowarzyszenie o identycznej nazwie, Aeroklub Polski, powstało w Warszawie.

W styczniu 1921 roku odbyło się w stolicy wspólne zebranie obydwu Aeroklubów, na którym podjęto decyzję o utworzeniu ogólnopolskiego stowarzyszenia lotnictwa sportowego o nazwie Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej (ARP) z siedzibą w Warszawie. Jego statut został zatwierdzony przez władze państwowe w marcu tegoż roku. Takie były początki Aeroklubu Polskiego. Więcej o historii AP na stronie www.aeroklub-polski.pl

Więcej o pozostałych punktach obchodów 100-lecia Aeroklubu Polskiego można zoabczyć TUTAJ.

Aeroklub Polski zaprasza wszystkich bardzo serdecznie.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus