Statki powietrzne a środowisko naturalne

Aeroklub Polski

W dniu wczorajszym wpłynęło do Aeroklubu Polskiego pismo ULC dot. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. wymagań jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.

Aeroklub Polskie oczekuje pilnie na Państwa uwagi.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. wymagań jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

Pismo ULC

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus