Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury

Aeroklub Polski

17 stycznia 2011 roku w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie delegacji Aeroklubu Polskiego (w składzie: Prezes AP Włodzimierz Skalik i Radca Prawny AP dr Piotr Kasprzyk) z Dyrektorem Krzysztofem Kapisem.

Przedmiotem spotkania były między innymi następujące zagadnienia:

  • negatywne stanowisko AP odnośnie projektu zmiany ustawy prawo lotnicze w kontekście projektowanych zmian wysokości opłat lotniczych,

  • propozycje AP zmian prawa lotniczego sprzyjające rozwojowi lotnisk lokalnych,

  • propozycje AP zmian prawa lotniczego stwarzające korzystne warunki do powierzenia nadzoru nad lotnictwem lekkim przez organizacje pozarządowe,

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus