Spotkanie Prezesa AP z Prezesem ULC

aeriulc.jpg

W dniu 29 kwietnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie Prezesa AP Włodzimierza Skalika z Prezesem ULC Grzegorzem Kruszyńskim. W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz Generalny AP Grzegorz Jankiewicz oraz Dyrektor Biura Prezesa ULC Wojciech Netkowski.

Prezes Włodzimierz Skalik przedstawił aktualną sytuację Aeroklubu Polskiego oraz główne kierunki działania władz AP. Prezes AP podkreślił potrzebę opracowania strategii rozwoju lotnictwa ogólnego na kolejne lata gdyż rok 2010 jest ostatnim w okresie obowiązywania aktualnego dokumentu „Główne kierunki rozwoju lotnictwa ogólnego w Polsce w latach 2007-2010”. Jednocześnie zadeklarował chęć współpracy Aeroklubu Polskiego w opracowaniu programu dla GA na lata następne.

Następnie rozmowa koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

  • wdrażanie przez AP systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania lotniskami we współpracy z aeroklubami regionalnymi,

  • rozwój współpracy AP z ULC w zakresie opiniowania projektów uregulowań prawnych dotyczących lotnictwa ogólnego oraz inicjowanie przez AP zmian służących rozwojowi GA w Polsce,

  • możliwość uzyskania przez Aeroklub Polski upoważnienia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wykonywania czynności nadzoru w odniesieniu do wybranych typów statków powietrznych wyłączonych od zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze,

  • podjęcie działań w celu zmiany wymagań dla wykonywania tzw. lotów widokowych (z punktu A do punktu A),

Uczestnicy spotkania uzgodnili dalsze postępowanie w odniesieniu do poruszanych problemów. Prezes Włodzimierz Skalik podziękował Prezesowi Grzegorzowi Kruszyńskiemu za spotkanie oraz za jego deklarację osobistego zaangażowania w realizację podjętych ustaleń.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus