Składka członkowska w części uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego

Aeroklub Polski

Aeroklub Polski, zgodnie z komunikatem z dnia 08 listopada 2010r w sprawie składki członkowskiej w części uiszczanej na rzecz AP za 2010r umieszczonym na stronie internetowej AP, opublikował stan płatności Aeroklubów Regionalnych sporządzony na dzień 07.01.2011r.

Zobacz dane na stronie AP.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus