Rozporządzenie SERA

Aeroklub Polski
W związku z wejściem w życie z dniem 04.12.20012 rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 923/2012  z dnia 26 września 2012r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych,  dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej ( Standardized European Rules of the Air ), Aeroklub Polski  zwraca się do zainteresowanych osób i podmiotów o nadsyłanie uwag i opinii dotyczących ewentualnych niekorzystnych  dla środowiska lotniczego niektórych jego zapisów.

Artykuł 11 rozporządzenia pozwala na  odroczenie jego stosowania do dnia 04. grudnia 2014r.

W uzasadnionym przypadku Aeroklub Polski wystąpi do Prezesa ULC z takim wnioskiem.

W sprawie SERA naszym koordynatorem jest delegat Aeroklubu Polskiego do Europe Air Sports Dariusz Lewek, do którego prosimy kierować korespondencję na adres d.lewek@aeroklubpolski.pl.

Zapoznaj się z rozporządzeniem SERA w języku polskim.

Czytaj również: SERA - co to takiego i jakie ma znaczenie?
Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus

Komentarze

UE jest chyba najbardziej płodnym autorem na świecie. Mnogość dokumntów reguujących to samo nie oznacza, że będzie bezpieczniej.
Nie wystarczy ICAO Aneks 2 Rules of the Air?
Wiem, od postanowień Aneksu są możliwe odstępstwa, a dokumenty KE są prawem, ale w ten sposób to KE może przepisać ze zmianami wszystkie Aneksy ICAO, będą mieli co robić na wiele lat.