Przetarg nieograniczony na zakup szybowca klasy standard FAI

Aeroklub Polski

Aeroklub Polski ogłosił przetarg nieograniczony na zakup szybowca klasy standard FAI.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  "Zakup Szybowca klasy standard FAI"

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus

Komentarze

moim zdaniem kryterium sportowe tak zdefiniowane nie jest zgodne z ustawa o zamówieniach publicznych..