GOBLL zaprasza do Leszna na badania lotniczo-lekarskie

GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu

Aeroklub Polski poinformował, że w dniu 22 stycznia 2011 r. (sobota) będą przeprowadzane badania lotniczo-lekarskie przez Lekarzy Orzeczników GOBL-L podczas Konferencji Szybowcowej w Lesznie.

Badania rozpoczną się w dniu 22 stycznia 2011 r. od godz. 10.00 i będą obejmować personel lotniczy klasy 2 i 3 zdrowia (badania wstępne i okresowe).

Klasa 2 zdrowia – pilot samolotowy turystyczny, pilot śmigłowcowy turystyczny, pilot wiatrakowcowy turystyczny, pilot balonu wolnego, pilot szybowcowy, radiooperator pokładowy, skoczek spadochronowy zawodowy, nawigator lotniczy, mechanik pokładowy.

Klasa 3 zdrowia – pilot motolotni, pilot statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 490 kg, skoczek spadochronowy, mechanik poświadczenia obsługi naziemnej.

Zgłaszający się na badania wstępne i okresowe winni posiadać aktualne badania dodatkowe:

 1. Badania laboratoryjne:

  • morfologia krwi,

  • badanie ogólne moczu,

  • poziom glukozy w surowicy krwi (badania wstępne; okresowe – osoby po 40 roku życia),

  • poziom cholesterolu w surowicy krwi (po ukończeniu 40 roku życia).

 2. EKG spoczynkowe (badania wstępne; okresowe – zgodnie z interwałami JAR - FCL-3).

 3. Audiogram (badania wstępne; okresowe - zgodnie z interwałami JAR - FCL-3).

 4. RTG klatki piersiowej (badania wstępne).

 5. RTG kręgosłupa odcinek lędźwiowo-krzyżowy w dwóch projekcjach przednio-tylnej i bocznej na stojąco (badania wstępne kandydatów na skoczków spadochronowych).

 6. Fotografia twarzy (badania wstępne).

W sprawach organizacyjnych wszelkich informacji udziela:
Komisja Lotniczo-Lekarska GOBL-L AP WPSL we Wrocławiu
Tel. 71/792 40 92 e-mail: kll@gobll.org

Osoby zainteresowane odbyciem badań lotniczo-lekarskich w Lesznie proszone są o podanie przynajmniej 2 dni przed terminem badań, swoich danych osobowych / imię i nazwisko, data urodzenia / w celu przygotowania dokumentacji lotniczo-lekarskiej, telefonicznie, faksem lub mailem: Tel. 71/792 40 92, fax 71/792 40 91, e-mail: kll@gobll.org

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus