GNSS w Pyrzowicach - wypowiedzi

Aeroklub Polski

Zapraszamy do obejrzenia dokumentu filmowego Aeroklubu Polskiego na temat GNSS w Katowicach. Znajdziemy w nim wypowiedzi prezesa PAŻP, prezesa Aeroklubu Polskiego, prezesa GTL i przedstawiciela MI.

Aeroklub zachęca jednocześnie do komentowania materiału.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus

Komentarze

Oby szybciej się to działo.

EGNOS działa od marca to w czym jest problem?

Rodzince z PAPZ nie chce się 3 dokumentów stworzyć (przekopiować z USA)?

No to czekamy na Olsztyn i lotniska komunikacyjne w których ta procedura pojawi się jako alternatywa w stosunku do ILS. Zwłaszcza ciekawi mnie czy ULC te procedury zatwierdzi.

Ze spotkania hangarowego:
AOPA: Czy jest jakakolwiek szansa przy okazji modernizacji struktury przestrzeni powietrznej mogłaby zyskać na tym infrastruktura lotniskowa „niekontrolowana”
w Polsce?

LG: Można rozważać sytuację, że istniejące pomoce radionawigacyjne, które są postawione na lotniskach kontrolowanych, czy też są użytkowane w nawigacji trasowej mogły być wykorzystane do projektowania procedur dla lotniska niekontrolowanego i to jest jak najbardziej możliwe. Jest możliwe zaprojektowanie procedur nieprecyzyjnych w oparciu o pomoce konwencjonalne odpowiednio posadowione w stosunku do lotniska niekontrolowanego lub PRNAV lub RNAV w zależności od istniejącego pokrycia RNP. Natomiast dostępność sensora determinuje możliwość zaprojektowania podejść NPA konwencjonalnych lub opartych o GNSS.

GNSS na dzień dzisiejszy nie jest formalnie dopuszczony przez władze lotnicze do wykorzystania jako sensor. Będziemy próbowali wydać określone przepisy i zalecenia, w których będzie określona możliwość zaprojektowania i użytkowania procedur GPS także na lotniskach niekontrolowanych. Spróbujemy określić wymogi, które powinny towarzyszyć infrastrukturze naziemnej jak i wyposażeniu statku powietrznego i opublikować je w AIP. Mamy nadzieję, że we współpracy z ULC uda nam się obalić mit, że wprowadzenie procedur GPS w Polsce jest nierealne.