Brak akceptacji dla rzadowego projektu o opłatach lotniczych

paragraf

W dniach 19 i 20 stycznia 2011 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji Sejmowej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

Odnośnie propozycji rządowej dotyczącej regulacji opłat lotniczych, Posłowie wysłuchali stanowisk przedstawicieli środowiska lotniczego, wskazujących na możliwą wysokość opłat planowanych przez ULC oraz skutki takich rozwiązań dla polskich organizacji lotniczych. Prezes Aeroklubu Polskiego Włodzimierz Skalik podtrzymał stanowisko, zaprezentowane w swoim wystąpieniu skierowanym do Przewodniczącego Podkomisji, sprzeciwiające się proponowanym przepisom o opłacie lotniczej, wnosząc o ich przepracowanie. Powołał się także na poparcie udzielone przez aerokluby i pilotów. W trakcie dyskusji swoje poparcie dla stanowiska Aeroklubu Polskiego wyraził Poseł Witold Sitarz, wskazując że przyjęcie opłat lotniczych w wysokości planowanej przez ULC będzie równoznaczne z koniecznością zamknięcia wielu aeroklubów. Również Poseł Piotr Ołowski zakwestionował zapisy dotyczące opłat lotniczych w świetle projektowanych ich podwyżek.

W toku dyskusji członkowie Podkomisji podzielili obawy środowiska lotniczego związane z pozostawieniem dowolności w kształtowaniu opłat lotniczych stronie rządowej, w tym Urzędowi Lotnictwa Cywilnego. W ocenie Posłów, opłaty nie powinny powodować obniżenia konkurencyjności polskiego lotnictwa, czy przyczyniać się do zjawiska „migracji” polskich statków powietrznych i organizacji pod nadzory zagraniczne.

Biuro Legislacyjne Sejmu zwróciło uwagę na istotne zastrzeżenia odnośnie projektowanych zapisów art. 26a i 26b, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego P 44/09 dotyczący opłaty lotniczej za nadzór ULC. Przedstawiciele Biura Legislacyjnego wskazali, że wskazanie czynności urzędowych podlegających opłacie, ustalenie wysokości tych opłat, a także ustalenie trybu i sposobu ich wnoszenia powinno nastąpić w przepisach ustawy. Możliwe jest także dodanie załącznika do ustawy ustalającego katalog czynności i opłat urzędowych.

Przewodniczący Podkomisji Poseł Arkadiusz Litwiński postanowił poddać pod głosowanie wniosek, aby nie rozpatrywać propozycji rządowej odnośnie opłat lotniczych, lecz opracować nową treść tych przepisów w trakcie kolejnego posiedzenia Podkomisji. Wniosek uzyskał akceptację Podkomisji.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus

Komentarze

Szanowny Panie, jeżeli w lotnictwie nie będzie dobrych fachowców i praktyków, to nadal będzie tragedia i to nie tylko z Prawem Lotniczym. Widać, że powoli, powoli i w tym ULC- u coraz więcej nowych, coraz więcej młodych. Ale, kto tych ludzi nauczy poważnego podejścia do spraw lotnictwa, do wyczłapania się zza biurka i wielu innych porządnych standardów. Żadne studia do ,,czegoś takiego'' nie przygotowują. Stare wygi, przeważnie ex wojskowi, (wśród, których owszem czasem się trafi jakiś rozumny i porządny gość), wiadomo, że tym nowym za wiele wiedzy nie przekażą. Wejdziesz pan w jakiejś sprawie do tego, to odsyła do drugiego. Tamten, akurat ,,na delegacji'' i nikt pojęcia nie ma, kiedy wróci oraz, czy do załatwiania danej sprawy w ogóle się nadaje. I to sobie z roku na rok ,,idzie''. Dokąd??? A tego, to już pewnie, ani Prezes tego ULC - u nie wie, ani jego minister. Poza tym, raczej na nic lepszego się nie zanosi, no bo na co, jeżeli piszesz pan, że ten, czy ów czycha na miejsce obecnego. Jak oni tacy w czychaniu extra, to może owymi wzmocnić kontyngent w Afganistanie, bo tam trza umieć czychać na codzień, mimo, iż nie do końca w naszym polskim interesie. Dziwię się bardzo, że podczas wizyt w UE, ten młody ULC - owy narybek nie stara się chyba nawet podpatrzeć, jak się tam nadzoruje i zarządza lotnictwem cywilnym. Nie wykluczam, że jednak młodzi do UE i EASY raczej nie jeżdżą, bo, ich pewnie stare cwaniaki od razu autują z takich wyjazdów, czy wylotów. Nie ma się zatem potrzeby dziwić, że Audyt EASY w ULC skutkował najgorszą oceną naszej ,,władzy lotniczej'' wśród pozostałych nadzorów w UE.

Na szczęście niesłychane bezhołowie ULC - u dało się powstrzymać.

".....aby nie rozpatrywać propozycji rządowej....", czy ULC? Mam wrażenie, że jak zwykle to g....związane z opłatami spadło na ULC, a powinno spaść na rząd. Może się jednak mylę. Mam dzikie przeczucie, że w Ministerstwie Infrastruktury ktoś mocno czyha na stanowisko prezesa ULC, a kto to może być może były prezes ULC?.