AP: Konkurs na współfinansowanie zakupu szybowca akrobacyjnego Fox

Aeroklub Polski

Aeroklub Polski zwraca się do Aeroklubów Regionalnych z ofertą współfinansowania zakupu dwumiejscowego szybowca akrobacyjnego FOX wraz z oprzyrządowaniem. Poszukiwana kwota wynosi około 230 000 zł.

Przewidywany całkowity koszt zakupu nowego szybowca wynosi około 400 000 zł (w tym VAT). Aeroklub Polski uzyskał możliwość dofinansowania tego zakupu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 170 000 zł. Ostateczna kwota współfinansowania będzie ustalona jako różnica pomiędzy całkowitym kosztem zakupu szybowca a kwotą dofinansowania.

Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie przez Aeroklub Regionalny oferty obejmującej co najmniej:

Formę, wysokość i warunki współfinansowania zakupu szybowca, mając na uwadze, żeAeroklub Polski musi pozostać jedynym właścicielem zakupionego szybowca.

Warunki współużytkowania szybowca przez Aeroklub Polski i Aeroklub Regionalny. W szczególności warunki te powinny obejmować zobowiązanie Aeroklubu Regionalnego do:

  • objęcia szybowca zarządzaniem ciągłą zdatnością do lotu i obsługą techniczną

  • udostępniania szybowca na zawody i zgrupowania z udziałem Kadry Narodowej

  • zapewnienia pilotom zrzeszonym w Aeroklubie Polskim, posiadającym odpowiednie uprawnienia lotnicze, możliwości odpłatnego wykorzystania szybowca do treningu

  • organizacji w możliwie szerokim zakresie szkolenia w akrobacji szybowcowej i innych działań służących rozwojowi umiejętności pilotażu akrobacyjnego wśród członków Aeroklubu Polskiego.

Zarząd Aeroklubu Polskiego dokona wyboru najlepszej oferty, a następnie zaprosi Aeroklub Regionalny do uzgodnienia ostatecznych warunków umów.

Pisemne oferty w kopertach oznaczonych słowem "FOX" prosimy składać w terminie do 19 grudnia 2011 r. godz. 15:00 w siedzibie Aeroklubu Polskiego.

Informacji dotyczących konkursu udziela Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego.

Sekretarz Generalny AP

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus

Komentarze

I co w tym takiego dziwnego? Piłka jest po stronie AR żeby tak skonstruowała swoją ofertę, żeby skorzystać na tym jak najwięcej. W rzeczywistości będzie to przypominało procedurę na podstawie której przekazywano sprzęt z AP w depozyt do AR i jakoś wtedy nikomu nie przeszkadzało, że AR nie jest właścicielem.

chyba kogoś tutaj pogięło...
zapłacić ale nie być właścicielem...

Dobre sobie. Może poproście Gromosława Cz. to Wam da? Jemu nie będzie potrzebne te parę groszy w najbliższym czasie.

Do tego wiadomość z ostatniej chwili: Dowództwo Sił Powietrznych ogłasza konkurs na zakup świeżo od-konserwowanego samolotu do szkolenia pilotów z pustyni w Arizonie. Oferta skierowana jest do pilotów wojskowych ale nie tylko. Może zgłaszać się również personel naziemny, wartownicy, osoby zamieszkujące w pobliżu lotnisk oraz modelarze, a zresztą każdy kto chciał by kupić samolot ale nie być jego właścicielem.