Aeroklub Opolski realizuje projekt "Wspólne góry - wspólne niebo"

Projekt "Wspólne góry - wspólne niebo", fot. Aeroklub Opolski

Aeroklubu Opolski z Polskiej Nowej Wsi zawiązał bliską współpracę z czeskim Aeroklubem Jesenik z Mikulovic. Całość odbywa się w ramach projektu „Wspólne góry - wspólne niebo” realizowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad i ma na celu wypracowanie transgranicznych tras przelotowych, procedur wymiany informacji o pilotach planujących przelot do Czech oraz procedur postępowania w przypadku lądowań poza miejscem startu.

Natmiast dzięki wspólnym szkoleniom w zakresie techniki i wymianie doświadczeń pomiędzy członkami obu aeroklubów, podniesione zostały umiejętności i poziom wiedzy kadry instruktorskiej oraz pilotów, a także poprawione zostało także zaplecze logistyczne i techniczne.

Co istotne także, regularne odwiedziny pilotów na lotniskach w Mikulovicach i Polskiej Nowej Wsi, znacząco wzmocniły więzi pomiędzy członkami klubów.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie www.aeroklub.opole.pl

Źródło: Aeroklub Opolski
comments powered by Disqus