Regionalne Zawody Szybowcowe im. Szczepana Grzeszczyka 2020 w Lisich Kątach

Szybowce na niebie (fot. zawody.lisie.pl)

Aeroklub Nadwiślański zaprasza pilotów do udziału w Regionalnych Zawodach Szybowcowych im. Szczepana Grzeszczyka, które odbędą się w dniach 31.07. – 09.08.2020 r. w Lisich Kątach. Ruszyła rejestracja zawodników.

Zawody w Lisich Kątach to już tradycja kontynuowana od wielu lat. Co roku zjawiają się znani nie tylko w Polsce i za granicą zawodnicy ale również młodzi adepci sportów lotniczych. Z roku na rok organizatorzy goszczą coraz liczniejsze grono i starają się o jak najwyższe standardy rozgrywania zawodów. Stale rozwijająca się infrastruktura lotniska, czyni te wydarzenia coraz bezpieczniejszymi i przyjaźniejszymi również dla rodzin i przyjaciół uczestników.

Jak co roku konkurencje będą rozgrywane w następujących klasach:
• Regionalne Zawody Szybowcowe – klasa Klub A,
• Regionalne Zawody Szybowcowe – klasa Klub B.

Organizatorzy określili wymagania wyszkoleniowe dla zawodników:
– w Klasie Klub A – 150 godz. nalotu samodzielnego i 3000 km przelotów,
– w Klasie Klub B – 100 godz. nalotu samodzielnego i 1500 km przelotów.

Maksymalna ilość zawodników – RZS (Klub A – 50 szybowców i Klub B – 20 szybowców) – łącznie 70 szybowców.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przysłanie do dnia 31.07.2020 r. (z zastrzeżeniem punktu 9 pisma organizacyjnego) zgłoszenia elektronicznego na stronie www.zawody.lisie.pl

Na stronie internetowej zawodów od dnia 31.05.2020 r. publikowana będzie uaktualniana lista zawodników zakwalifikowanych do startu w zawodach.

Wcześniej, w dniach 30–31.07.2020 r. odbędzie sie trening zawodników.

Dla szybowców drewnianych, które będą brały udział w zawodach organizatorzy przewidują ciepły kącik w hangarze szybowcowym. Szybowce laminatowe będą parkowane na powietrzu.

Więcej informacji w Piśmie organizacyjnym oraz na stronie: www.zawody.lisie.pl

Źródło: Aeroklub Nadwiślański
comments powered by Disqus