Nowe władze Aeroklubu Leszczyńskiego

Aeroklub Leszczyński

W dniu 9 marca 2014 odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Aeroklubu Leszczyńskiego. Przedstawiono sprawozdania poszczególnych Komisji i Sekcji. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Nowym Prezesem Aeroklubu Leszczyńskiego został Ryszard Andryszczak. 

Źródło: Aeroklub Leszczyński
comments powered by Disqus