Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur

Aeroklub Krainy Jezior

W tym roku Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur, organizowany przez Aeroklub Krainy Jezior, odbędzie się w dniach 24-26 czerwca.

Główną bazą Rajdu będzie lotnisko Kętrzyn Wilamowo, a w planach odwiedzenie lotnisk (lądowisk): Olsztyn-Dajtki, Elbląg, Gryżliny, Szymany, Kikity, Babięta, Rostki oraz Giżycko.

Cele jakie przyświecają Organizatorom Rajdu to:
  • Pokazanie wielu atrakcyjnych miejsc w turystyce lotniczej z wykorzystaniem lotnisk i lądowisk istniejących na Warmii i Mazurach.

  • Uwiarygodnienie potrzeby i możliwości tworzących się nowych lądowisk dla samorządów lokalnych i ośrodków turystyki – gestorów lokalnej bazy turystycznej.

  • Zorganizowanie atrakcyjnego weekendu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich turystom – lotnikom z Polski i z zagranicy.

  • Stworzenie formy sympatycznej rywalizacji w konkurencji na celność lądowania, na planowanych lotniskach – lądowiskach.

  • Integracja załóg samolotów polskich i litewskich w ramach odrębnego programu propozycji towarzyszących.

  • Szersza promocja turystyki lotniczej w rejonie trans granicznym oraz interesujących możliwości atrakcji turystycznych Warmii i Mazur.

  • Promocja akcji „Mazury Cud Natury”.

WSTĘPNY PROGRAM RAJDU
23.06.2011 r. – czwartek (Boże Ciało – dzień nieoficjalny)
11:00-18:00 Przylot załóg do Kętrzyna – realizacja programu indywidualnego, zgodnie z sugestiami zgłoszonych załóg, wspierana lub aranżowana przez Biuro Turystyki „ FlyTour”.
18:00-19:30 Zakwaterowanie w hotelach i pensjonatach zgodnie z wcześniejszymi zgłoszeniami załóg.
19:30-23:00 Wieczór integracyjny, z grillowaniem, muzyką a może i tańcami.

24.06.2011 r. – piątek (I dzień Rajdu)
08:30-09:00 Odprawa pilotów – przygotowanie samolotów do wylotu z Kętrzyna.
09:00-09:30 Przelot na lądowisko w Kikitach.
09:30-10:30 Pobyt na lądowisku w Kikitach wg programu gospodarzy lądowiska;
10:30-11:00 Przelot do Elbląga – lądowanie punktowane.
11:00-13:00 Pobyt i zwiedzanie Elbląga wg programu Aeroklubu Elbląskiego;
13:00-13:30 Przelot do Olsztyna na lotnisko Dajtki – lądowanie punktowane.
14:00-15:00 Pobyt w Olsztynie wg programu gospodarzy Miasta i Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego. Do rozważenia spotkanie z przedstawicielami samorządu Miasta i mediami – konferencja prasowa.
15:00-15:20 Przelot na lotnisko w Gryźlinach (lądowanie punktowane).
15:20-16:30 Pobyt w Gryźlinach wg programu Starostwa Powiatowego w Olsztynie i Gminy Stawiguda.
16:30-17:00 Przelot na lotnisko Szymany.
17:00-17:30 Spotkanie informacyjne z Zarządem lotniska.
17:30-18:00 Przelot – powrót na lotnisko Kętrzyn Wilamowo.
18:00-23:00 Zakotwiczenie samolotów na postój nocny. Wieczór informacyjno-integracyjny w Tawernie Awiatorów lotniska Wilamowo.

25.06.2011 r. sobota (II dzień Rajdu)
09:00-09:30 Odprawa pilotów – omówienie programu dnia i planowanych konkurencji ocenianych przez Jury.
09:30-10:00 Przygotowanie samolotów do wylotu.
10:00-10:40 Przelot na lądowisko w Babiętach (lądowanie punktowane).
10:40-12:30 Program pełen niespodzianek wg inwencji Marcina Stana – gospodarza lądowiska.
12:30-13:00 Przelot na lądowisko Rostki (lądowanie punktowane).
13:00-14:00 Spotkanie z przedstawicielami samorządu Gminy i Powiatu Pisz oraz Dyrektorem ZUA PZL Mielec.
14:00-14:30 Przelot na lądowisko „Mazury Residence” w Gminie Giżycko – Bystre n. jez. Niegocin (lądowanie punktowane).
14:30-22:00 Program wg inwencji Spółki ARNA – inwestora „Mazury Residence” oraz Wójta Gminy Giżycko Pana Andrzeja Sierońskiego. W programie same atrakcje na lądzie i wodzie.
Pobyt na terenie „Mazury Residence” i Gminy Giżycko ma być okazją do szerszego poznania możliwości atrakcyjnego spędzenia weekendu.
22:00 – 23:00 Przejazd do hoteli na nocny odpoczynek.

26.06.2011 r. niedziela (III dzień Rajdu)
10:00-11:00 Przejazd z hoteli na lądowisko „Mazury Residence”.
11:00-11:15 Odprawa pilotów.
11:15-11:30 Przygotowanie samolotów do wylotu.
11:30-12:15 Trasa nawigacyjna – „Mazury Residence” – Giżycko – Łabędzi Szlak – Sztynort – Węgorzewo – Mamerki i Kanał Mazurski – Wilczy Szaniec – Kętrzyn – oraz lądowanie na lotnisku Wilamowo.
12:15-13:00 Lotniczy lunch w Tawernie Awiatorów.
13:00-14:00 Oficjalne zakończenie Rajdu, ogłoszenie wyników rywalizacji, wręczenie zwycięzcom pucharów i dyplomów oraz certyfikatów uczestnictwa w Rajdzie dla wszystkich załóg. Dalszy pobyt w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich wg inwencji własnej lub przy organizacyjnym wsparciu B.T. FlyTour.

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE
1. Zakwalifikowanie do Rajdu nastąpi na podstawie przesłanego zgłoszenia samolotu – załogi wg załączonego wzoru.
2. Samolot i pilot spełniają wszystkie kryteria „Prawa Lotniczego” i rozporządzeń Prezesa ULC.
3. Zakwaterowanie i wyżywienie zabezpieczają załogi własnymi środkami lub przez zlecenie dla Biura Turystyki FlyTour.
4. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 50,00 zł od osoby w załodze zgłoszonego samolotu na konto Aeroklubu Krainy Jezior w Banku
5. Uczestnictwo w Rajdzie będzie zaliczone (dla wystawienia certyfikatu Rajdu) dla załogi, która dokona wpłaty wpisowego i zrealizuje przynajmniej program wybranych 2 dni;
6. Gotowość do aktywnego włączenia się w „życie” i atmosferę towarzyską Rajdu.

MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA
1. Zakwaterowanie może być zarezerwowane przez B.T. FlyTour jeżeli będzie takie życzenie zgłaszanych załóg lub indywidualnie przez załogi.
2. Do wyboru załóg istnieją następujące możliwości zakwaterowania:
a. pole namiotowe na lotnisku – bez opłat;
b. w pawilonie (internacie) na lotnisku z własnym śpiworem – 25,00 zł/nocleg;
c. w „Majątku Wajsznory” – przy lotnisku (w pokojach 2-osobowych ze śniadaniem) – 60,00 zł/osoba;
d. Hotele w Kętrzynie i Giżycku.


Zaplanowany Rajd ma stworzyć okazję od poznania nowych lądowisk i ciekawych możliwości turystycznych. Jednak najważniejszym elementem jego przebiegu chcielibyśmy, aby była fajna – koleżeńska atmosfera i sympatyczna rywalizacja w zaplanowanych konkurencjach.

Do Rajdu będzie można dołączyć lub zakończyć go w każdy momencie, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami.

Informacje o Rajdzie będą zamieszczane na stronie www.lotniskoketrzyn.pl i www.ttlot.eu oraz przesyłane na adresy mailowe zgłoszonych załóg.

Sekretarzem organizacyjnym przygotowań Rajdu będzie Iwona Doroszko (e-mail: wilamowo@lotniskoketrzyn.pl lub akj@lotniskoketrzyn.pl , tel. 0 500-360-602, 89 752-45-21 lub 89 752-30-31).

Kierownictwo Rajdu – zostanie sprecyzowane po zebraniu wszystkich zgłoszeń na Rajd.
Sekretariat Rajdu: Iwona Doroszko (wilamowo@lotniskoketrzyn.pl , 89 752-45-21 lub 752-30-31)

Źródło: Aeroklub Krainy Jezior
comments powered by Disqus

Komentarze

wspaniła impreza polecimy 3 raz pozdrowienia Andrzej