EPGL Zamknięte

Aeroklub Gliwicki

Z powodu złego stanu nawierzchni (rozmokłe pole wzlotów) pasa, lotnisko Aeroklubu Gliwickiego (EPGL) zamknięte do 24.05.2010. godz. 09:00.

Lotnisko dostępne tylko dla śmigłowców. (www.aim.pansa.pl)

Na stronie aeroklubu czytamy, że w kanały drenażowe wypełnione są pozostawionymi tam śmieci, do tej pory z części kanału wywieziono 4m3 plastikowych śmieci i puszek po piwie.

Tak lista niezbędnych prac do wykonania wydłużyła się o kolejną pozycję: czyszczenie kanału i studzienek odwadniających .

Aeroklub apeluje do odwiedzających lotnisko o wrzucanie odpadków do przeznaczonych do tego pojemników [RPt], a członków Aeroklubu Gliwickiego zaprasza do pracy przy oczyszczaniu drenażu.

Źródło: Aeroklub Gliwicki
comments powered by Disqus