W Elblągu - wakacje na lotnisku

Aeroklub Elbląski

Aeroklub Elbląski w ramach uzyskanej dotacji z Urzędu Miejskiego w Elblągu organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

W związku z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży przewidziany jest szereg atrakcji sportowych, by każdy z uczestników mógł coś wybrać dla siebie.

Są to:

Sekcja modelarska Aeroklubu Elbląskiego
Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Samodzielne budowanie modeli latających, tworzenie modeli kartonowych oraz nauka pilotażu modelami zdalnie sterowanymi. Wszystkie materiały zapewnia Aeroklub Elbląski.

Sekcja szybowcowa Aeroklubu Elbląskiego.
Zorganizowane zostaną przeloty szybowcowe za wyciągarką dla grupy dzieci, która uczestniczy w spotkaniach sekcji modelarskiej. Warunkiem dopuszczenia dziecka do lotu szybowcem jest obowiązkowa zgoda rodzica dziecka lub opiekuna prawnego wyrażona na piśmie oraz obecność rodzica, ponieważ są to osoby nieletnie. Po przedstawieniu pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego będzie możliwy przelot szybowcem. Wszystkie loty szybowcowe uzależnione są od warunków atmosferycznych w danym dniu. Jeżeli okaże się, iż warunki są niekorzystne – lot szybowcem nie odbędzie się.

Prezentacja sprzętu szybowcowego oraz samolotowego, możliwość zwiedzenia kabiny pilota, samolotu AN-2

Pierwsza tura zajęć zbliża się już ku końcowi. Zaczęła się 1.07.2011r. i zakończy 10.07.2011r. Druga odbędzie się na początku sierpnia w dniach 1.08.2011r.-10.08.2011r. Zajęcia rozpoczynają się godz. 10.00. Grupa liczy 10 osób.

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych! Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne.

Aeroklub Elbląski w ramach promocji realizowanego zadania chce zakupić specjalne opaski odblaskowe.
„Ponieważ poprawiają widoczność, łatwość ich zapinania na rękę sprawia, że w kilku sekundach piesi, a szczególnie dzieci, stają się zdecydowanie lepiej widoczni w każdych warunkach pogodowych i pory dnia już z odległości 150 metrów , ponadto są praktyczne – można je założyć na każdy ubiór, poprawiają także bezpieczeństwo pieszych poruszających się na drodze. Stowarzyszenie Aeroklub Elbląski chce, by każde dziecko będące uczestnikiem programu otrzymało opaskę odblaskową tym bardziej, iż jest to okres wakacyjny.” – czytamy na stronie aeroklubu.

Więcej informacji na forum Aeroklubu Elbląskiego w dziale „Aktualności” 

Źródło: Aeroklub Elbląski
comments powered by Disqus