Podaruj 1% swojego podatku dla Aeroklubu Elbląskiego.

Aeroklub Elbląski

Jak wiemy Aeroklub Polski uzyskał oficjalnie status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Oznacza to, że aerokluby regionalne oraz Szkoły Szybowcowe stowarzyszone z AP także mają taki status.

Uzyskanie statusu OPP wiąże się z możliwością przekazywania 1% podatku na rzecz AP, a tym samym na Aeroklub Elbląski

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków lotnictwa do przekazywania 1% podatku na Nasz Aeroklub. Jak to zrobić? Wystarczy w zeznaniu podatkowym wnioskować o przekazanie 1% podatku na Aeroklub Elbląski.

Zarząd Aeroklubu Elbląskiego zwraca się z prośbą o rozpowszechnianie tej informacji wśród Waszych najmowych, rodzin, przyjaciół, firm. Przekonajcie ich, że warto ten 1% przekazać właśnie nam.

Więcej na ten temat….

Jak wypełniać PIT-y

1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT -28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)

Po wyliczeniu, kwoty podatku jaką będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę Aeroklub Polski i numer KRS czyli 0000122672.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Należy pamiętać, że na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje np. imię i nazwisko albo wskazać na konkretny cel. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” należy wpisać: Aeroklub Elbląski (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). Takie Informacje przesyła się do organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

2. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto Aeroklubu Polskiego przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof).

Termin składania zeznań podatkowych upływa 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Numer konta organizacji pożytku publicznego:
Deutsche Bank Nr 50 1910 1048 2214 9911 5663 0031


Należy pamiętać, że w rubryce „Informacje uzupełniające” należy wpisać wybrany cel: Aeroklub Elbląski. Wtedy pieniądze zostaną przelane do Naszego Aeroklubu.

Aeroklub Elbląski
 

Źródło: Aeroklub Elbląski
comments powered by Disqus