Amerykański Cirrus szkoli swoich pracowników i polskich instruktorów w Aero Poznań

Flota samolotów Cirrus SF50 (fot. Aero Poznań)

Cirrus Aircraft Inc., czołowy światowy producent samolotów GA, kontynuuje przygotowania operacyjne do wprowadzenia na rynek nowego jednosilnikowego samolotu odrzutowego, Cirrusa Vision SF50. W ramach programu skierował pierwszą grupę swoich pracowników na szkolenie do Polski. W Aero Poznań, Jake Fielstra – szef instruktorów SF50, przeprowadził szkolenie dla grupy dyrektorów regionalnych oraz szefa szkolenia dla samolotów Cirrus polskiego ośrodka.

Prowadzony w Poznaniu program jednocześnie realizuje trzy cele. Są nimi: szkolenie na typ Cirrus SF50 Vision kluczowych pracowników producenta, szkolenie personelu instruktorskiego Aero Poznań w zakresie metod i standardów szkoleniowych dla tego samolotu oraz wspólną weryfikację operacyjną nowego symulatora klasy full motion.

Unikatowa sytuacja, z jaką mamy do czynienia w tym przypadku, wynika z faktu, że w związku z trwającą do 2017 roku budową Cirrus Vision Center w Knoxville w USA, Aero Poznań jest jedynym ośrodkiem szkoleniowym na świecie dysponującym symulatorem samolotu Cirrus SF50 i jest już w pełni gotowy do świadczenia usług szkoleniowych dla tego nowego typu. Ścisła współpraca Cirrus Aircraft Inc. i Aero Poznań obejmuje m.in. takie aktywności, jak wspólne szkolenia i prace rozwojowe, prowadzone zarówno w Polsce, jak i w USA. Dowodem zaufania Cirrus Aircraft do jakości Aero Poznań jest też mianowanie polskiego ośrodka wyłącznym partnerem do prowadzenia szkoleń fabrycznych poza Stanami Zjednoczonymi.

Obecnie na rozpoczęcie dostaw samolotu, definiującego na rynku nową kategorię samolotów personal jet, oczekuje około 600 podmiotów, które wpłaciły depozyty rezerwacyjne i podpisały wstępne umowy. Oznacza to wyprzedanie jego produkcji przez najbliższe 5 lat. Rozpoczęcie szkoleń komercyjnych dla klientów z całego świata, Aero Poznań planuje na początek czerwca 2016 roku.


Na zdjęciu od prawej: Jake Fielstra - szef szkolenia SF50, Justin Dillon,
Boni Caldeira (Cirrus Aircraft Inc.) oraz Piotr Długiewicz (Aero Poznań)

Źródło: Aero Poznań
comments powered by Disqus