Ostatnia droga mjr Tomiczka

Ostatnia droga mjr Tomiczka, fot. kpt. Maciej Nojek

Poczty sztandarowe, kompania honorowa, przedstawiciele sił powietrznych oraz weterani i młodzi adepci lotnictwa towarzyszyli w ostatniej drodze mjr pil. Antoniemu Tomiczkowi. Razem kilkaset osób uczestniczyło w ceremonii pogrzebowej w m. Pstrążna.

Delegacja i sztandar 8. Bazy Lotnictwa Transportowego oddały hołd bohaterowi polskich skrzydeł. W poprzednim tygodniu odwiedziliśmy mjr Antoniego Tomiczka z okazji jego 98 urodzin a w piątek odprowadziliśmy go do ostatecznego miejsca spoczynku. To dla nas nieodżałowana strata. Byliśmy już umówieni na kolejne wizyty, jedna to za mało aby poznać koleje jego losów. Niestety teraz my musimy opowiadać o jego życiu.

Major Tomiczek był dwukrotnym kawalerem Krzyża Walecznych, przed wojną służył w 37. Pułku Piechoty im. Ziemi Łęczyckiej, 2. Pułku Lotniczym i 122. eskadrze myśliwskiej. Latał między innymi jako instruktor samolotami RWD-8 i PWS-18. We wrześniu 1939 roku podczas próby ewakuacji Potezem XXV do Rumunii dostał się do niewoli sowieckiej. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii i przeszkoleniu się na ciężkie bombowce Wellington i Halifax, był pilotem 1586. Eskadry do Zadań Specjalnych i 301. Dywizjonu Bombowego. Latał z Włoch z zaopatrzeniem dla powstańców warszawskich. Po powrocie do ojczyzny Antoni Tomiczek w latach 1957-1964 był pilotem sportowym w Aeroklubie Gliwickim. W 2011 r. został ojcem chrzestnym sztandaru 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Chwała bohaterom – cześć ich pamięci.

Tekst: kpt. Maciej Nojek 

Źródło: 8 Baza Lotnicza
comments powered by Disqus