Kurs szkoleniowo-metodyczny w 3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego

8 BLOT logo

Kurs szkoleniowo-metodyczny dla kierowniczej kadry odpowiedzialnej za organizację lotów w 3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego odbył się w dniach 19 – 20 stycznia w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie.

Tematem kursu było: „Działanie organów służby ruchu lotniczego i służb zabezpieczenia lotów w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w lotach nadlotniskowych”. Wykładowcami kursu byli wyznaczeni oficerowie skrzydła, a kurs nadzorował płk pil Mieczysław GAUDYN – Szef Szkolenia 3 SLTr.

Celem kursu było przygotowanie kierowniczej kadry podległych 3. SLTr jednostek lotniczych do efektywnego przekazywania wiedzy podczas szkolenia służb organizacji lotów oraz kształcenie i doskonalenie ich umiejętności niezbędnych do realizacji zadań szkoleniowych. Podczas szkolenia określono obszary zagrożeń w realizacji szkolenia lotniczego w jednostkach 3. SLTr w 2012 roku oraz zapoznano z profilaktyką w celu utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów w oparciu o zarządzenie ryzykiem podczas podejmowania decyzji o wykonaniu zadania lotniczego. Po zakończeniu kursu ujednolicono sposoby planowania i realizacji lotów szkoleniowych według aktualnie obowiązujących przepisów lotniczych oraz formy prowadzenia szkolenia służb organizacji lotów oraz dokumentacji szkolenia lotniczego w jednostkach 3. SLTr zgodnie z aktualnie obowiązującą dokumentacją normatywną.

W pierwszym dniu odbył się cykl zajęć teoretycznych. Podczas nich przypomniano szkolonym przepisy dotyczące wykonywania oblotów środków naziemnego elektronicznego zabezpieczenia lotów, zapoznano z organizacją lotów szkolnych oraz z metodami zapobiegania uszkodzeń sprzętu lotniczego na lotnisku FOD (FOD – Foreign Object Damage).

Drugiego dnia przeprowadzono dwa epizody praktyczne nt: „Awaryjne wypuszczenie podwozia podczas podejścia do lądowania oraz złożenie się goleni podwozia głównego na drodze kołowania” i „Pożar samolotu na płaszczyźnie postojowej samolotów”. Praktyczne działania realizowano we współpracy i współudziale służb cywilnych z MPL Kraków.

kpt. Maciej Nojek/8BLTr
 

Źródło: 8 Baza Lotnicza
comments powered by Disqus