Garnizonowe obchody Święta Lotnictwa w 4 SLSz

Garnizonowe obchody Święta Lotnictwa w 4 SLSz, fot. Agnieszka Garbacz / Klub 4. SLSz

Cały Dębliński Garnizon 29 sierpnia br. uroczyście obchodził Święto Lotnictwa Polskiego. Główne uroczystości odbyły się na placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt.

W garnizonowych obchodach Święta Lotnictwa Polskiego uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i regionu, reprezentanci lubelskich uczelni wyższych, dowódcy jednostek wojskowych z Garnizonu Dęblin, kombatanci, przedstawiciele stowarzyszeń i służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Dęblina.

Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski podziękował zebranym na "Placu" żołnierzom oraz pracownikom cywilnym wojska za zaangażowanie i poświęcenie w codziennej służbie i pracy. W swoim przemówieniu Dowódca 4. SLSz odniósł się do historii dęblińskiej szkoły lotniczej oraz najważniejszych osiągnięć polskiego lotnictwa. Nasz Dowódca przedstawił aktualne zadania szkoleniowe, realizowane przez 41. i 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego. Generał Jeleniewski zapoznał również zebranych z aktualnym stanem inwestycji realizowanych na lotnisku 41. BLSz. Wspomniana rozbudowa dęblińskiej Bazy ma bezpośredni związek z planowanym zakupem nowego samolotu szkolenia zaawansowanego AJT.

Święto Lotnictwa Polskiego była okazją do uhonorowania wyróżniających się żołnierzy i pracowników wojska. Medale oraz odznaczenia osobom wyróżnionym wręczył Dowódca 4. SLSz gen. bryg. pil Marian Jeleniewski wraz z Rektorem-Komendantem WSOSP gen. bryg. pil. Jan Rajchel.

Przedstawiciele władz samorządowych, dowódcy jednostek wojskowych oraz delegacje stowarzyszeń  złożyli wieńce u stóp pomnika „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt".

Uroczystości na placu przed  pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt" zakończyła defilada pododdziałów jednostek garnizonu.

Po zakończeniu części oficjalnej, Dowóca Garnizonu zaprosił wszystkich uczestników uroczystości na festyn lotniczy.

Święto Lotnictwa Polskiego obchodzone jest w rocznicę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Grabarczuk / oficer prasowy 4. SLSz

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus