Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. MYSZOŁÓW-16

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. MYSZOŁÓW-16 (fot. 4.SLSz)

W 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego odbywa się główne przedsięwzięcie szkolenia dowództw, sztabów i wojsk – ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. MYSZOŁÓW-16.

Tematem przedsięwzięcia jest organizacja szkolenia lotniczego po przemieszczeniu, zabezpieczenie działań jednostek lotnictwa taktycznego oraz realizacja zadań lotniczych w ramach współdziałania z innymi rodzajami wojsk w warunkach zagrożeń militarnych.

W ćwiczeniu trwającym od 15 listopada br. uczestniczą żołnierze z Dowództwa Skrzydła, 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Ponadto w celu maksymalnego urealnienia realizowanych przedsięwzięć w ćwiczeniu biorą także udział żołnierze z plutonu szturmowego wchodzącego w skład 16. batalionu powietrznodesantowego w Krakowie, żołnierze z 6. batalionu chemicznego w Śremie oraz kadra Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Do udziału w Myszołowie wydzielone zostały również samoloty MIG-29 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. W ćwiczenie zaangażowane są również 34. dr OP z Bytomia oraz 37. dr OP z Sochaczewa celem pozorowania obrony powietrznej ugrupowania przeciwnika.

Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności ćwiczących dowództw i sztabów w zakresie planowania i organizowania działań na tle zmieniającej się sytuacji operacyjno – taktycznej oraz zgrywanie działania dowództwa i sztabu z działaniem pododdziałów 41. i 42. BLSz oraz w zakresie współdziałania z innymi jednostkami sił powietrznych.

Lotnicy ćwiczą m.in. przemieszczenie wydzielonych sił i środków, przeciwdziałanie skutkom ataków terrorystycznych i sabotażowych, zgrywanie elementów systemu wykrywania skażeń, szkolenie personelu lotniczego w zakresie realizacji misji bezpośredniego wsparcia lotniczego, realizację przez lotnictwo misji rozpoznawczych działanie w zakresie powszechnej obrony przeciwlotniczej oraz rozwiązywanie problemów organizacyjnych i logistycznych. Realizują również zadania lotniska interwencyjnego oraz DZB w ramach wzmocnienia systemu obrony powietrznej.

Myszołów-16 odbywa się na terenie lotnisk w Dęblinie i Radomiu oraz na poligonie lotniczym Jagodne i poligonie w Nowej Dębie. Myszołów-16 zakończy się 18 listopada wstępnym omówieniem.

Kierownikiem ćwiczenia jest Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego pułkownik pilot Wojciech Pikuła.

kpt. Magdalena Busz

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus