Ratownicy SGR z wizytą na powidzkim lotnisku

Ratownicy SGR z wizytą na powidzkim lotnisku (fot. 33.BLTr)

W dniu 9 września 2020 roku, na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „JUK 2020”.

Tematyka warsztatów obejmowała załadunek, transport sił i środków  w ramach USAR POLAND, a także zapoznanie ratowników  z budową i specyfiką statków powietrznych, które używane są do transportu przez Siły Zbrojne RP.

Ratownicy ze Specjalistycznej  Grupy  Poszukiwawczo – Ratowniczej  zostali zapoznani z procedurami, które obowiązują podczas ewakuacji  osób poszkodowanych i zagrożonych w sytuacji awaryjnego lądowania statku powietrznego. Sprawdzono również osobiste ukompletowanie i wyposażenie ratowników JRG-4, którzy brali udział w zajęciach.

Tematyka warsztatów obejmowała załadunek, transport sił i środków  w ramach USAR POLAND, a także zapoznanie ratowników  z budową i specyfiką statków powietrznych, które używane są do transportu przez Siły Zbrojne RP.

Ratownicy ze Specjalistycznej Grupy  Poszukiwawczo – Ratowniczej  zostali zapoznani z procedurami, które obowiązują podczas ewakuacji osób poszkodowanych i zagrożonych w sytuacji awaryjnego lądowania statku powietrznego. Sprawdzono również osobiste  ukompletowanie i wyposażenie  ratowników JRG-4, którzy brali udział w zajęciach.

Źródło: 33 Baza Lotnictwa Transportowego
comments powered by Disqus