Wyższa Szkoła Oficerska SP w Dęblinie - nowy kierunek

WSOSP

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na studia cywilne I stopnia - inżynierskie na kierunku Logistyka, specjalność: Logistyka lotnictwa.

Informacja o studiach

Kierunek logistyka prowadzony będzie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP od roku akademickiego 2011/2012. Powstał on w odpowiedzi na zapotrzebowanie m.in. branży lotniczej i przemysłu obronnego w zakresie wysoko wykwalifikowanych specjalistów logistyki. Są to studia cywilne I stopnia, trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Przewidywane limity miejsc: 90 (stacjonarne), 90 (niestacjonarne).

Sylwetka absolwenta

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów logistyki w przedsiębiorstwach branży lotniczej, w przemyśle obronnym oraz instytucjach i służbach wykorzystujących technikę lotniczą.

Przedmioty wykładowe

Podstawowe: m.in. matematyka, statystyka, inżynieria systemów, ekonomia, towaroznawstwo.

Kierunkowe: m.in. zarządzanie, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna, normalizacja i zarządzanie jakością oraz dodatkowo: bezpieczeństwo w transporcie i logistyce, wstęp do prawa i przepisów lotniczych, ekonomika przedsiębiorstw lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym, lotnictwo państwowe i cywilne, eksploatacja statków powietrznych, bezpieczeństwo w lotnictwie, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Atuty studiów

Doświadczona kadra dydaktyczno – naukowa. Program studiów realizowany jest przez pracowników naukowo - dydaktycznych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, doświadczonych praktyków, specjalistów w zakresie realizowanych przedmiotów.

Bogata baza dydaktyczne i kulturalno - oświatowa. Wszystkie zajęcia będą prowadzone we własnych obiektach WSOSP. Do dyspozycji studentów: aule, sale wykładowe, bogato wyposażone laboratoria specjalistyczne, językowe i komputerowe. Studenci mają możliwość korzystania z biblioteki i czytelni. Na terenie uczelni znajdują się również: stadion, zespół kortów tenisowych, basen kryty, siłownia, sale gimnastyczne oraz boiska sportowe. Od wielu lat w uczelni działają sekcje sportowe: lekkoatletyczna, pływacka, samoobrony, piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, tenisa stołowego i ziemnego.

Odbycie przewidzianej programem praktyki zawodowej. W trakcie studiów przewidziane są praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 240 godzin. Realizowane one będą w przedsiębiorstwach i instytucjach lotnictwa wojskowego i cywilnego oraz współdziałających z lotnictwem w zakresie działalności logistycznej.

Możliwość zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

Więcej informacji: www.wsosp.deblin.pl

Źródło: 32 Baza Lotnicza
comments powered by Disqus

Komentarze

Wydaje mi się to bardzo ciekawy kierunek. Mógłby ktoś powiedzieć, czy jest opłacalny? Widzę, że się nabijacie, ale ja naprawdę byłbym ciekaw, czy te studia to dobry wybór.

Nie czepiaj się - w warszawie też jest dużo szkół co mają "specjalistów" za dyche

Hehe - nie wiedziałem że w Dęblinie są specjaliści od logistyki - no rozumiem że nie chodzi tu o zaopatrzenie w smary do TSS-11