Ćwiczenia "Ognista Puszcza 2019" z udziałem śmigłowca W-3 Sokół

Ćwiczenia "Ognista Puszcza 2019" z udziałem śmigłowca W-3 Sokół (fot. archiwum 3.SLTr)

Śmigłowiec W-3 Sokół z 1. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ze Świdwina uczestniczy w krajowych ćwiczeniach ratowniczych "Ognista Puszcza 2019".

Dwudniowe ćwiczenia ratownicze odbywały się w dniach 3-4 kwietnia br. w Puszczy Noteckiej. Brało w nich udział około 400 strażaków, a także funkcjonariusze Policji, Straży Leśnej, Straży Granicznej oraz załoga śmigłowca W-3 Sokół ze Świdwina.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń na terenie Lubuslandii – fikcyjnego państwa – na skutek dotkliwej suszy wybuchają wielkopowierzchniowe pożary. Okazuje się, że siły i środki, którymi dysponują władze Lubuslandii są niewystarczające.

Do pomocy wzywane są służby państw sąsiadujących, które mają wspierać lokalnych strażaków przy gaszeniu rozprzestrzeniających się pożarów. Do akcji zostaje zadysponowany także wojskowy śmigłowiec.

Zadaniem załogi ze Świdwina było przede wszystkim wsparcie działań Straży Pożarnej. Podczas ćwiczeń śmigłowiec był wykorzystywany do celów ratowniczych,  realizował ewakuację rannych przy wykorzystaniu technik linowych, a także transportował strażaków, którzy mussieli wykonać przecinkę drzew na kierunku przemieszczania się pożaru.

◄ (fot. archiwum 3.SLTr)

Jak poinformował Lubuski Urząd Wojewódzki „celem ćwiczeń międzywojewódzkich jest sprawdzenie przygotowania wytypowanych sił i środków PSP do działań poza granicami kraju w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności Unii Europejskiej.”

Dodatkowo była to okazja do doskonalenia współdziałania pomiędzy służbami biorącymi udział w ćwiczeniu, m.in. poprzez organizację łączności czy sprawdzenie kompatybilności sprzętu.

Ćwiczenie zakończło się 4 kwietnia po południu.

kpt. Martyna Fedro-Samojedny

Źródło: 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
comments powered by Disqus