Rozstrzygnięto konkursu na opracowanie oznaki rozpoznawczej (logo) 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Oznaka rozpoznawcza (logo) 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. mgr inż. Bartłomiej Mejka poinformował o rozstrzyganiu konkursu na opracowanie oznaki rozpoznawczej (logo) 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Celem konkursu było opracowanie i wykreowanie oznaki rozpoznawczej (logo), która zostanie wykorzystana do identyfikacji  21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w szczególności poprzez jej umieszczanie na umundurowaniu żołnierzy, drukach służbowych, plakatach i innych materiałach promocyjnych wydawanych przez  21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Internecie i innych mediach.

Komisja Konkursowa rozstrzygnęła w dniu 01.04.2020r. konkurs wybierając najlepszą pracę konkursową. Przy  rozstrzyganiu konkursu brano pod uwagę wartość marketingową oznaki rozpoznawczej (logo) 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego: oryginalność, łatwość rozpoznania i zapamiętania, zdolność wywoływania skojarzeń z historycznymi tradycjami regionu. Wzięto też pod uwagę  Wartość użytkową znaku: niezależność od nośnika oraz środka powielania i przekazu, czytelność w różnych skalach, możliwość funkcjonowania w wersji czarno-białej oraz w przestrzeni trójwymiarowej.

Na podstawie przeprowadzonego głosowania komisja dokonała wyboru jednego projektu. Najwięcej głosów uzyskała praca nr 17 (kod pracy 201903). Po rozstrzygnięciu konkursu Komisja Konkursowa dokonała identyfikacji autora najlepszej pracy konkursowej. Konkurs wygrała praca Roberta Romatowskiego.

Źródło: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus