Wsparcie rozpoznawcze misji lotniczych – zakończenie kursu

2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego

W ramach rocznego „Planu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na 2012r.” Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, na szczeblu 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego zrealizowano kurs „Wsparcia rozpoznawczego misji lotniczych” dla oficerów i podoficerów komórek rozpoznawczych jednostek lotniczych SZ RP.

Jest to jedyny kurs rozpoznawczy prowadzony na potrzeby Sił Powietrznych o specjalności rozpoznanie lotnicze.

Celem kursu było przygotowanie specjalistów do spraw zabezpieczenia rozpoznawczego personelu latającego (INTEL lotniczy) oraz jego przygotowania do realizacji misji lotniczych z uwzględnieniem działań potencjalnego przeciwnika.

Słuchaczy kursu przygotowywano i doskonalono z umiejętności programów wspomagających rozpoznawczego planowania misji, znajomości uzbrojenia i walki elektronicznej, prowadzenia briefingów przedlotowych. Podczas kursu określano zarówno zagrożenia jak i przygotowanie personelu latającego do zadań w powietrzu, oceny realizacji zadań w powietrzu podczas debriefingów czy przygotowanie danych rozpoznawczych, niezbędnych do oceny sposobu neutralizacji celów.

Kurs zrealizowano w dniach 13 - 24 luty 2012 w obiektach 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Prowadzili go wykładowcy i instruktorzy z sekcji rozpoznawczej 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz sekcji rozpoznania i WE grupy działań lotniczych 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu było wyzwaniem, które zaprocentowało przekazaniem cennych doświadczeń, przez jedynych w kraju, doświadczonych fachowców z rozpoznania lotniczego, sprawdzonych w sojuszniczych procedurach.

mjr Cezary BASZA
2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego

Źródło: 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus