Pożegnanie płk pil. Leszka Błacha

Pożegnanie płk pil. Leszka Błacha (fot. 1 SLT)

W Sali Tradycji jednostek wojskowych świdwińskiego garnizonu odbyła się oficjalna uroczystość pożegnania ze sztandarem 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, płk. pil. Leszka Błacha.

Dowódca 1. SLT płk dypl. pil. Ireneusz Starzyński w obecności kadry i pracowników resortu obrony narodowej, pożegnał skierowanego do wykonywania obowiązków służbowych na kolejnym stanowisku służbowym, płk. pil. Leszka Błacha. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, został on wyznaczony na stanowisko szefa zespołu zapewnienia jakości w lotnictwie w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uroczystość była doskonałą okazją do przedstawienia dotychczasowego przebiegu służby odchodzącego z 1. SLT oficera oraz podziękowania mu za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w codziennej służbie.

Płk pil. Leszek Błach ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotnictwa w 1991 roku. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 41. pułku lotnictwa myśliwskiego, początkowo na stanowisku pilota, później starszego pilota klucza. W marcu 2000 roku objął obowiązki dowódcy klucza lotniczego eskadry lotniczej. Od 2003 r. przez kolejne 3 lata, pełnił obowiązki szefa strzelania powietrznego w sekcji szkoleniowej, a następnie od czerwca 2006 r. inspektora bezpieczeństwa lotów. Od maja 2008 r. został przeniesiony służbowo do 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego (od 2009 r. 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego) na stanowisko szefa sekcji – instruktora pilota w sekcji szkolenia lotniczego pionu szkolenia. Od czerwca 2010 r. wykonywał obowiązki kolejno na stanowisku zastępcy dowódcy eskadry w 1. eskadrze lotnictwa myśliwskiego, szefa pionu – starszego inspektora bezpieczeństwa lotu w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego oraz dowódcy grupy działań lotniczych w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego. W 2012 roku był dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego pk. ORLIK-4. W listopadzie 2013 roku objął obowiązki dowódcy 22. BLT w Malborku. Od 30 stycznia 2017 r. przebywał w rezerwie kadrowej w Dowództwie 1. SLT.

Galegia zdjęć

st. instr. Judyta Jasińska

Źródło: 1 SLT
comments powered by Disqus