Warunki wykonywania operacji lotniczych do/z Wielkiej Brytanii w przypadku tzw. twardego Brexitu

Brexit w lotnictwie, fot. internationalairportreview.com

W związku z prawdopodobnym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z dniem 29 marca 2019 r. bez zawarcia umowy wypowiedzenia – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, iż wszyscy przewoźnicy lotniczy spoza Wielkiej Brytanii, w tym operatorzy z EOG i EFTA - przed rozpoczęciem komercyjnego lotu do/z Wielkiej Brytanii - będą zobowiązani uzyskać zezwolenie zagranicznego przewoźnika lotniczego, co wynika z informacji przekazanych przez stronę brytyjską.

Na stronie brytyjskich władz lotniczych pod linkiem:

https://www.caa.co.uk/Commercial-Industry/Airlines/Licensing/Foreign-car...

podane są szczegółowe informacje odnośnie dokumentów i informacji wymaganych przy wydawaniu stosownego zezwolenia uprawniającego do wykonywania operacji lotniczych przez przewoźników lotniczych spoza Wielkiej Brytanii do/z terytorium Wielkiej Brytanii.

Biorąc pod uwagę treść informacji zamieszczonej przez stronę brytyjską wskazującą na dokumenty, a także na zasady przyznawania praw przewozowych - w przypadku wykonywania lotów na trasach do/z terytorium Wielkiej Brytanii, prosimy o pilny kontakt ze stroną brytyjską poprzez wskazane na stronie www adresy:

Email: foreigncarrierpermits@caa.co.uk
Fax: 00 44 (0) 207 453 6622
Tel.: 00 44 (0) 207 453 6333

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus