Światowy Szczyt ICAO Next Generation of Aviation Professionals

Światowy Szczyt ICAO Next Generation of Aviation Professionals

W dniach 27-28 listopada 2017 r. w Montrealu odbędzie się Światowy Szczyt ICAO Next Generation of Aviation Professionals (NGAP). Celem NGAP jest zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych i kompetentnych specjalistów z dziedziny lotnictwa, którzy będą w przyszłości obsługiwać, zarządzać i utrzymywać międzynarodowy system transportu lotniczego.

Światowy Szczyt ICAO NGAP ma zapewnić wyjątkową okazję do promowania koordynacji i współpracy pomiędzy wspólnotą lotniczą, edukacją i sektorem pracy w celu opracowania strategii i narzędzi do angażowania i zatrzymywania kolejnych generacji specjalistów w sektorze lotnictwa.

Do udziału w Szczycie zachęca się przedstawicieli ministerstw zajmujących się transportem oraz edukacją, instytucje akademickie, osoby zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi w sektorze lotniczym, instytucje szkolące itp. oraz, w szczególności, kobiety, studentów i ekspertów w sektorze lotniczym. 

Program oraz formularz rejestracji online na wydarzenie dostępne są pod adresem: www.icao.int/Meetings/NGAPGS-Montreal/Pages/default.aspx
Rejestracji można dokonywać w terminie do 27 października 2017 r.

Model Icao Forum

Równocześnie podczas NGAP odbędzie się Model ICAO Forum. Forum to będzie wydarzeniem skierowanym do studentów zainteresowanych kwestiami dotyczącymi  rozwoju międzynarodowego lotnictwa cywilnego oraz karierą związaną z tym przemysłem. Głównymi celami Forum jest dostarczenie studentom doświadczenia w zakresie dyplomacji opartej na współpracy, która jest fundamentem lotnictwa globalnego oraz polepszanie zrozumienia kwestii politycznych, prawnych i technicznych, które stanowią podstawę polityki państw członkowskich ICAO.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus